Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 31-12-2017

Ο αριθμός 29735 της 18ης σειράς είναι ο υπερτυχερός της κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου κρατικού λαχείου, της Κυριακής 31 Δεκεμβρίου 2017, καθώς κερδίζει τα 2.000.000 ευρώ του πρώτου λαχνού (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 1.700.015 ευρώ), ενώ αν κάποιος είχε την τυχερή πεντάδα της 18ης σειράς κερδίζει συνολικά 3.000.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός (29735) κερδίζει από 8.000 ευρώ σε όλες τις άλλες σειρές. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα, επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου. πρωτοχρονιατικο λαχειο.

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 2018
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΣΕΙΡΑ          ΚΕΡΔΟΣ   ΦΟΡΟΣ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)   (ΕΥΡΩ)    (ΕΥΡΩ) 
00516 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ    18   75.000,00  11.235,00   63.765,00
00516 Σε όλες τις άλλες σειρ   1.000,00    90,00    910,00
05229 ΕΙΚΟΣΤΗ       20   50.000,00  7.485,00   42.515,00
05229 Σε όλες τις άλλες σειρέ    500,00    40,00    460,00
06013 Σε όλες τις σειρές     15.000,00  2.235,00   12.765,00
06867 ΕΙΚΟΣΤΗ       20   50.000,00  7.485,00   42.515,00
06867 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00    40,00    460,00
09735 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00
09944 ΟΓΔΟΗ        8   10.000,00  1.485,00   8.515,00
09944 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
11313 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ     16   10.000,00  1.485,00   8.515,00
11313 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
12821 ΕΒΔΟΜΗ        7   10.000,00  1.485,00   8.515,00
12821 Σε όλες τις άλλες σειρέ    200,00    10,00    190,00
15256 ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ    19   50.000,00  7.485,00   42.515,00
15256 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00    40,00    460,00
17060 ΠΡΩΤΗ        1   10.000,00  1.485,00   8.515,00
17060 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
19138 ΟΓΔΟΗ        8   10.000,00  1.485,00   8.515,00
19138 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
19735 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00
23318 ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ   24   75.000,00  11.235,00   63.765,00
23318 Σε όλες τις άλλες σειρ   1.000,00    90,00    910,00
26436 ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ    17   10.000,00  1.485,00   8.515,00
26436 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
9731 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ     18  250.000,00  37.485,00  212.515,00
29731 Σε όλες τις άλλες σειρές  5.000,00   735,00   4.265,00
29732 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ    18  250.000,00  37.485,00  212.515,00
29732 Σε όλες τις άλλες σειρ   5.000,00   735,00   4.265,00
29733 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ    18  250.000,00  37.485,00  212.515,00
29733 Σε όλες τις άλλες σειρέ   5.000,00   735,00   4.265,00
29734 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ    18  250.000,00  37.485,00  212.515,00
29734 Σε όλες τις άλλες σειρές  5.000,00   735,00   4.265,00
29735 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ    18 2.000.000,00 299.985,00 1.700.015,00
29735 Σε όλες τις άλλες σειρές  8.000,00  1.185,00   6.815,00
32814 ΔΩΔΕΚΑΤΗ      12  100.000,00  14.985,00   85.015,00
32814 Σε όλες τις άλλες σειρέ   2.000,00   285,00   1.715,00
38525 ΤΡΙΤΗ        3   75.000,00  11.235,00   63.765,00
38525 Σε όλες τις άλλες σειρ   1.000,00    90,00    910,00
39735 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00
43268 ΤΕΤΑΡΤΗ       4   50.000,00  7.485,00   42.515,00
43268 Σε όλες τις άλλες σειρέ    500,00    40,00    460,00
44583 ΤΕΤΑΡΤΗ       4   10.000,00  1.485,00   8.515,00
44583 Σε όλες τις άλλες σειρέ    200,00    10,00    190,00
45105 ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ    19   50.000,00  7.485,00   42.515,00
45105 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00    40,00    460,00
46402 ΤΡΙΤΗ        3   10.000,00  1.485,00   8.515,00
46402 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
49735 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00
49795 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ   25   10.000,00  1.485,00   8.515,00
49795 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
55015 Σε όλες τις σειρές     15.000,00  2.235,00   12.765,00
59735 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00
61079 ΕΚΤΗ         6  150.000,00  22.485,00  127.515,00
61079 Σε όλες τις άλλες σειρές  3.000,00   435,00   2.565,00
69735 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00
71424 ΕΝΔΕΚΑΤΗ      11   10.000,00  1.485,00   8.515,00
71424 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
74909 ΤΕΤΑΡΤΗ       4  100.000,00  14.985,00   85.015,00
74909 Σε όλες τις άλλες σειρές  2.000,00   285,00   1.715,00
78900 ΟΓΔΟΗ        8   50.000,00  7.485,00   42.515,00
78900 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00    40,00    460,00
79735 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00
82640 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ   25   50.000,00  7.485,00   42.515,00
82640 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00    40,00    460,00
82659 ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ   14   75.000,00  11.235,00   63.765,00
82659 Σε όλες τις άλλες σειρές  1.000,00    90,00    910,00
83691 ΕΝΑΤΗ        9   50.000,00  7.485,00   42.515,00
83691 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00    40,00    460,00
85168 ΠΕΜΠΤΗ        5   10.000,00  1.485,00   8.515,00
85168 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
85512 ΕΝΔΕΚΑΤΗ      11   50.000,00  7.485,00   42.515,00
85512 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00    40,00    460,00
87657 ΕΝΔΕΚΑΤΗ      11   10.000,00  1.485,00   8.515,00
87657 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
89735 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00
90736 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ   25   10.000,00  1.485,00   8.515,00
90736 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
91052 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ    13   10.000,00  1.485,00   8.515,00
91052 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
95766 ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ    23   10.000,00  1.485,00   8.515,00
95766 Σε όλες τις άλλες σειρές   200,00    10,00    190,00
97483 ΤΡΙΤΗ        3   50.000,00  7.485,00   42.515,00
97483 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00    40,00    460,00
99735 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00

Πηγή: www.thereport.gr
Επίσης κερδίζουν:

(α) από 100 ευρώ  όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 9731, 9732, 9733 και 9734.
(β) από 5 ευρώ  κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 31, 32, 33, 34 και 35.
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.
Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018.
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέρδη πάνω από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%.
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%.

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

Να σημειωθεί ότι κάθε γραμμάτιο κοστίζει 5 ευρώ. Το κέρδος του Μεγάλου Λαχνού (του πρώτου αριθμού που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) είναι γνωστό και ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ. Το κέρδος όλης της πεντάδας που συμπεριλαμβάνει τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 3.000.000 ευρώ!

Φορολογία Κερδών

Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €) Πηγή: www.thereport.gr
Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Protoxroniatiko laxeio Apotelesmata 31-12-2017:

Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 31-12-2017