Πρόταση για εξυγίανση της ΕΒΖ

Την εκτίμηση ότι εντός του έτους θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία υποβολής πρότασης για το πρόγραμμα εξυγίανσης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, διατύπωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας εισηγούμενος στη Βουλή τροπολογίες για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. «Πιστεύω ότι εντός του έτους θα έχουμε καταθέσει το πρόγραμμα αυτό. Προκειμένου να διευκολύνουμε τη διαδικασία της εξυγίανσης, καταθέτουμε τις τροπολογίες», είπε ο κ. Πιτσιόρλας και εξήγησε ότι με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στη Βουλή δίνεται η δυνατότητα σε ένα μέρος του προσωπικού που απασχολείται σήμερα – περίπου σε εκατό με εκατόν τέσσερις εργαζόμενους -, που είναι άνω των πενήντα έξι ετών και μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στην επόμενη πενταετία, να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιδότησης της ανεργίας, προκειμένου να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.

Σε άλλους εκατό περίπου εργαζομένους δίνεται η δυνατότητα να μεταφερθούν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και ενημέρωσε ότι «με το πρόγραμμα εξυγίανσης ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού θα παραμείνει στη βιομηχανία».

Αναφορικά με τις τροπολογίες, ο κ. Πιτσιόρλας διευκρίνισε ότι «για όλους τους εργαζόμενους που θα υπαχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εργάζονται τουλάχιστον μία πενταετία στη βιομηχανία. Δεν αφορά, δηλαδή, εργαζόμενους που μπορεί να μπήκαν τώρα. Προϋπόθεση, λοιπόν, η ηλικία άνω των πενήντα έξι ετών για το συνταξιοδοτικό καθεστώς και για τους υπόλοιπους δυνατότητα μεταφοράς».

Τι προβλέπουν οι δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν για τους εργαζόμενους της ΕΒΖ

Τη δυνατότητα μεταφοράς του ενεργού προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και την έναρξη ισχύος προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για όσους εργαζόμενους στην εταιρεία έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους και μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός πενταετίας, προβλέπουν δύο τροπολογίες, που κατατέθηκαν στη Βουλή. Η πρώτη τροπολογία αφορά περίπου 100 εργαζόμενους στην ΕΒΖ και η δεύτερη σχεδόν ισάριθμους.

Αναλυτικότερα, με βάση την πρώτη τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο σχέδιο νόμου επειγουσών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, προβλέπεται “η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΕΒΖ ΑΕ σε κενή οργανική θέση ή, ελλείψει αυτής, σε προσωποπαγή θέση που συστήνεται (…) με κοινή υπουργική απόφαση”.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της τροπολογίας, η παροχή της δυνατότητας αυτής διασφαλίζει τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας της εταιρείας, “προς τον σκοπό αφενός της διασφάλισης εξυγίανσης και βιώσιμης λειτουργίας της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής ζάχαρης στην Ελλάδα (…) και αφετέρου της ενίσχυσης των φορέων υποδοχής με ενεργό ανθρώπινο δυναμικό, ανάλογα με τις ανάγκες τους (…)”.

Η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού, ο προσδιορισμός των θέσεων των φορέων υποδοχής, η διαδικασία επιλογής του φορέα υποδοχής, τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων και κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα, θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανσυγκρότησης, η οποία θα δημοσιευτεί εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της διάταξης.

Βάσει της δεύτερης τροπολογίας, ενεργοποιείται πρόγραμμα ειδικής επιδότησης εργασίας για τους περίπου 100 εργαζόμενους άνω των 56 ετών, οι οποίοι μπορούν να θεμελιώσουν συνταξοδοτικό δικαίωμα μέσα στην επόμενη πενταετία. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης κι όσοι εκ των ανωτέρω εργαζομένων θα θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης νωρίτερα από την ηλικία των 62 ετών, ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων για τα μεταβατικά όρια ηλικίας.