Πότε περνάω από ΚΤΕΟ το 2019;

Πρόσκληση να περάσουν από ΚΤΕΟ για αρχικό τεχνικό έλεγχο, απευθύνει η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, στους ιδιοκτήτες οχημάτων και δικύκλων, με έδρα στην Περιφέρεια Αττικής (εξαιρούνται οι δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων και Ύδρας). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον σύνδεσμο (link) στο τέλος του άρθρου. 

Από την πρόκληση εξαιρούνται οι Δήμοι Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Ύδρας και η Δημοτική ενότητα Μεθάνων ενώ σε όσοι ανήκουν  στην  Αίγινα και τη δημοτική ενότητα Τροιζήνος μπορούν να ενημερωθούν από τον σύνδεσμο https://bit.ly/2QRQbTj

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 17-01-2019
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: Γ.Δ.Μ.Ε. οικ. 15973
Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 156
Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός

Τηλ.: 2131600639
Φαξ: 2106544125
E-mail: gdme@patt.gov.gr

Θέμα: Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων και δικύκλων με έδρα την Περιφέρεια Αττικής για αρχικό τεχνικό έλεγχο το έτος 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο :

(1) Τα μηχανοκίνητα οχήματα:
α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) με
μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, β. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα με κόκκινες πινακίδες,
γ. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) με μικτό
βάρος μέχρι 3,5 τόνους κρατικά οχήματα, ιδιοκτησίας δημοσίων φορέων (δημοσίων
υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤΑ α΄ και β ΄ βαθμού, Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, Περιφερειών, Δήμων), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Ύδρας και της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2015.

(2) Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) με πινακίδες Δ.Σ (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α.
(Ξένης Αποστολής), Π.Σ. (Προξενικού Σώματος), Π.Π.(Προσωπικό Πρεσβειών) με έδρα την
Περιφέρεια Αττικής, των οποίων η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2015
και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν,

(3) Τα μηχανοκίνητα δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού (περιλαμβάνονται και οι μοτοσικλέτες με
δίδυμο εμπρόσθιο τροχό), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση
κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον
οποίο ανήκουν, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων,
Πόρου, Σπετσών, Ύδρας και της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας και η
πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας Αττικής κατά το έτος 2015.

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια
ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα
μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης αδείας
κυκλοφορίας. Οι επόμενοι έλεγχοι διενεργούνται κάθε δύο χρόνια (2) χρόνια, στο χρονικό
διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που
αναγράφεται στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου.

(4) Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ)
οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και
μοτοποδήλατα), στην άδεια των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της
επιχείρησης των ιδιοκτητών Δήμος της Περιφέρειας Αττικής, πλην των Δήμων Αγκιστρίου,
Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Ύδρας και της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων του Δήμου
Τροιζηνίας και για τα οποία εξεδόθη νέα άδεια κυκλοφορίας από υπηρεσία Μεταφορών &
Επικοινωνιών των Περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, , από την 01-01-2018
μέχρι και την 31-12-2018 λόγω μεταβίβασης, εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και επιπλέον στις Περιφέρειες στις οποίες είχαν εκδοθεί οι άδειες κυκλοφορίας πριν τη μεταβίβαση τους, δεν υπήρχε υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο.

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Για τα οχήματα των οποίων ο αριθμός                         
 κυκλοφορίας λήγει σε   Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο έως 
   1                28 Φεβρουαρίου 2019 
   2                31 Μαρτίου 2019 
   3                30 Απριλίου 2019 
   4                31 Μαΐου 2019                                            
   5                30 Ιουνίου 2019 
   6                31 Ιουλίου 2019 
   7                30 Σεπτεμβρίου 2019 
   8                31 Οκτωβρίου 2019 
   9                30 Νοεμβρίου 2019 
   0                31 Δεκεμβρίου 2019 

Μετά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο, οι επόμενοι έλεγχοι διενεργούνται κάθε δύο χρόνια (2)
χρόνια, στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου ως ημερομηνία
επόμενου ελέγχου.

(6) Ειδικά για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης , τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους, τα μηχανοκίνητα δίκυκλα στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα Δήμος της Περιφέρειας Αττικής ένας εκ των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Ύδρας και της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας και η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών &
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής δεν υφίσταται
υποχρέωση σύμφωνα με την παρ.2δ του άρθ.3 της Υ.Α. 49372/3352/2017 και στην
αριθμ.4019/41/18 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις από την μη υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα οχήματα
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, τα οποία υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 και τις λοιπές συναφείς διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι για όσα οχήματα των περιπτώσεων 1,2,3,5 η συμπλήρωση τεσσάρων ή
ενός έτους αντίστοιχα από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας
επέρχεται μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και δεν έχουν προσκομιστεί για
τεχνικό έλεγχο, ο τεχνικός έλεγχος μπορεί να διενεργείται έως και 31-01-2019 χωρίς να
θεωρείται εκπρόθεσμος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Τα ανάριθμα μεταχειρισμένα οχήματα και δίκυκλα που εισάγονται στη χώρα ή εκποιούνται
  ως ανάριθμα από τον ΟΔΔΥ, προκειμένου να τους χορηγηθούν άδεια και πινακίδες
  κυκλοφορίας θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.
 • Τα οχήματα και δίκυκλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και έχουν
  αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να
  προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας, που τους
  είχε χορηγηθεί.
 • Τα εκπαιδευτικά οχήματα και δίκυκλα υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.
 • Οχήματα και δίκυκλα που η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από υπηρεσία
  Μεταφορών & Επικοινωνιών άλλης Περιφέρειας της χώρας από την οποία έχει εκδοθεί
  πρόγραμμα πρόσκλησης τους, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους.
 • Όσα οχήματα και δίκυκλα όφειλαν, πριν την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας
  τους από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, να έχουν ήδη
  προσκομιστεί για αρχικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης
  έδρας τους και δεν είχαν προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο, θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμα.
 • Οι κάτοχοι που δεν προσκομίζουν το όχημα τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα
  που έχει αυτό υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως
  πρόστιμο και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και πινακίδων), εφόσον ελεγχθούν
  από τα αρμόδια όργανα στο δρόμο.
  Επιπλέον κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός τους σε ΚΤΕΟ υπόκεινται στην καταβολή
  προσαυξημένου ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
  Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Περιφέρεια Αττικής
1. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της)
2. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της)
3. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της)
4. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της)
5. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της)
6. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της)
7. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής(με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στα ΙΚΤΕΟ της περιοχής ευθύνης της)
8. Δ/νση ΚΤΕΟ
9. Δ/νση Οργάνωσης των Υπηρεσιών
10. Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης ( με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής )
11. Γραφείο Τύπου(με την παράκληση για την έκδοση δελτίου τύπου και την κατά το δυνατόν δημοσιοποίηση της απόφασης)

Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

1. Περιφέρεια Αττικής

i. Γραφείο Περιφερειάρχη
ii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
iii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών
iv. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών
v. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών
vi. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιώς
vii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων
viii. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ανατολικής Αττικής
ix. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δυτικής Αττικής
x. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
xi. Εντεταλμένη Σύμβουλο κα Χριστάκη

2. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

i. Δ/νση Τεχνικού ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων
ii. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
iii. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών (ΣΕΕΥΜΕ)

3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Δ/νση Τροχαίας (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της)

4. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της)

5. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της)

6. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της)

7. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της)

8. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της)

9. Περιφέρεια Θεσσαλίας (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της)

10. Περιφέρεια Ηπείρου (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της)

11. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της)

12. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της)

13. Περιφέρεια Πελοποννήσου (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της)

14. Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της)

15. Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της)

16. Περιφέρεια Κρήτης (με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης της)

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) πότε περνάτε ΚΤΕΟ:

https://bit.ly/2T2edNg