Γενικό Λογιστήριο Κράτους: Ηλεκτρονικό σημείωμα σύνταξης Δημοσίου (εκτύπωση)

Νέες τεχνολογίες και στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου, εφαρμόζει εδώ και πέντε  χρόνια η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ). Ειδικότερα, στην προσπάθεια για αποτελεσματική διαχείριση των συντάξεων του Δημοσίου, μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων στον πολίτη υπηρεσιών, της μείωσης της γραφειοκρατίας και της επιτάχυνσης των διαδικασιών με χρήση των νέων τεχνολογιών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, έχουν θέσει σε λειτουργία, από την 1η Ιανουαρίου 2014, σχετική εφαρμογή και πλέον διατίθενται ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του Δημοσίου, από τη διαδικτυακή πύλη. [Μπορείτε να εκτυπώσετε το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων δημοσίου, επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου].

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, 10:51

Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙSnet της ΓΓΠΣ, δηλαδή πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη και  τον κωδικό πρόσβασης (username και password).

Η πληροφόρηση είναι προσωποποιημένη, και ακολουθεί τους γενικότερους κανόνες ασφαλείας, που ισχύουν για τις συναλλαγές των πολιτών με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Επίσης δείτε εδώ την πορεία Αίτησης Συνταξιοδότησης Δημοσίου ή ΕΦΚΑ

Εξάλλου, ηλεκτρονικά θα μπορούν να εκτυπώνουν ξανά τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ, Δημοσίου αλλά κα του ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ, τ.ΤΣΠ-ΑΤΕ, τ.ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, τ.ΤΥΔΚΥ, τ.ΤΑΠ ΔΕΗ, τ.ΤΑΠΙΛΤ, τ.ΤΑΠΤΠ, τ.ΤΕΑΠΕΤΕ, τ.ΤΣΑΥ) καθώς και του ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ).  Ειδικότερα, ξεκίνησε  από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (www.efka.gov.gr) των ενημερωτικών σημειωμάτων του μηνός Ιανουάριου 2019 για 1.709.707 οριστικές κύριες συντάξεις, «αντιμετωπίζοντας μία πολύμηνη εκκρεμότητα». ΕΦΚΑ: Εκκαθαριστικό σημείωμα σύνταξης (εκτύπωση)

Ηλεκτρονικό σημείωμα σύνταξης Δημοσίου

Η ηλεκτρονική ενημέρωση γίνεται είτε μέσω του εν λόγω portal είτε από τον γενικό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:

A. Στις «Δράσεις» (γαλάζια περιοχή) επιλέγετε το πεδίο «Μισθοί – Συντάξεις».
Επιλέγετε το πεδίο «Συντάξεις» (επάνω δεξιά στην σελίδα).
Επιλέγετε το πεδίο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» (αριστερά στη μέση της σελίδας).
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κωδικός Taxisnet).

B. Στη συνέχεια:
Επιλέγετε το πεδίο «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα».
Επιλέγετε τον μήνα και έτος του ενδιαφέροντος σας.
Επιλέγετε το πεδίο «Εμφάνιση».

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης δημοσίου, επιλέγοντας το παρακάτω link (σύνδεσμο):