Στην πώληση 943 ακινήτων προχωρεί η Eurobank

Στην πώληση 943 ακινήτων προχωρεί ο όμιλος Eurobank, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο την αγορά της μαζικής εκποίησης ακινήτων, μέσω της πρωτοβουλίας για την πώληση δύο μεγάλων πακέτων ακινήτων. Τα δύο πακέτα είναι συνολικής αξίας περίπου 120 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνουν κυρίως οικιστικά και εμπορικά ακίνητα και από την εξέλιξη της διαδικασίας που τρέχει παράλληλα για τις δύο μεταβιβάσεις, θα «τεσταριστεί» η αγορά των μεγάλων διαχειριστών ακινήτων.

Η κίνηση της Eurobank θα αποτελέσει crash test καθώς συνιστά την πρώτη κίνηση μαζικής ρευστοποίησης ακινήτων, τα οποία δεν συνδέονται με δάνεια και είναι στην πλήρη κατοχή της τράπεζας. Η διαδικασία ανοίγει σε μια περίοδο που η αγορά ακινήτων έχει σταθεροποιηθεί και εμφανίζει δειλές τάσεις ανάκαμψης των τιμών. Μένει ωστόσο να διαπιστωθεί κατά πόσον ο κατακερματισμός της ελληνικής αγοράς real estate μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων, που θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για τη μαζική αξιοποίηση αυτών των ακινήτων κυρίως για τουριστική χρήση μέσω Airbnb, την απόκτηση «χρυσής βίζας» ή για φοιτητική χρήση.

Η πρωτοβουλία της Eurobank αποτελεί μέρος της προσπάθειας των τραπεζών να απαλλαγούν από τον τεράστιο όγκο ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα των πλάνων για τη μείωση των κόκκινων δανείων που έχουν υποβάλει στον SSM για την προσεχή τριετία.

Σύμφωνα με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, οι τράπεζες έχουν υποβάλει στις εποπτικές αρχές πλάνο σταδιακής απαλλαγής από τα ακίνητα αυτά, το οποίο προβλέπει ότι εντός της επόμενης τριετίας, δηλαδή έως το 2021, θα πρέπει να ξεφορτωθούν περίπου 5.000 ακίνητα. Να σημειωθεί ότι η αξία των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες υπολογίζεται ότι φθάνει περί τα 4,5 έως και 5 δισ. ευρώ. Τα δύο πακέτα, την πώληση των οποίων έχει δρομολογήσει η Eurobank, είναι:

• Το Opus που περιλαμβάνει 258 εμπορικά ακίνητα συνολικής αξίας 88 εκατ. ευρώ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικά ακίνητα, αποθήκες κ.ά. Η πλειονότητα αυτών των ακινήτων, και συγκεκριμένα το 58%, βρίσκεται στην Αττική, το 18% στη Θεσσαλονίκη, το 19% στη Μακεδονία (πλην Θεσσαλονίκης), την Κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο και το 5% στη νησιωτική χώρα (Ιόνια Νησιά, Αιγαίο και Κρήτη). Η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η τράπεζα έχει ανοίξει τα data rooms για την αξιολόγηση των ακινήτων από υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν μη δεσμευτικές προσφορές μετά το Πάσχα.

• Το Star που περιλαμβάνει 685 ακίνητα κυρίως οικιστικά αλλά και κάποια εμπορικά. Συγκεκριμένα, το πακέτο περιλαμβάνει 410 οικιστικά ακίνητα, 115 εμπορικά, 130 οικόπεδα και κάποια αγροτεμάχια ή βιομηχανικά οικόπεδα. Η συνολική αξία αυτών των ακινήτων έχει αποτιμηθεί στα 30,6 εκατ. ευρώ. Η πλειοψηφία, και συγκεκριμένα το 50%, βρίσκεται στην περιφέρεια, το 30% στην Αττική, το 10% στη Θεσσαλονίκη και το 10% στα νησιά. Αντίστοιχα με το Opus, η διαδικασία των μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται στα τέλη Απριλίου.

Οι πωλήσεις ακινήτων από τις τράπεζες πρόκειται να κυριαρχήσουν το προσεχές διάστημα καθώς, όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, η διακράτηση αυτών των ακινήτων συνεπάγεται υψηλότατο κόστος για τις τράπεζες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το κόστος διακράτησης αλλά και συντήρησης ανέρχεται στο 6%-8% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, ενώ σημαντικό είναι και το κόστος για την τακτοποίησή τους, στον βαθμό που τα περισσότερα ακίνητα φέρουν παρατυπίες και μικρές ή μεγάλες παραβάσεις. Πολλά από τα ακίνητα έχουν περιέλθει στις τράπεζες μέσω πλειστηριασμών ή κατασχέσεων, ενώ σημαντικό μέρος στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών συνιστούν και τα επενδυτικά ακίνητα.