Στην Varde Partners το 31,7% των Golden Hall και Mediterranean Cosmos

To 31,7% της Lamda Malls στην οποία ανήκουν ρα εμπορικά κέντρα Golden Hall και Mediterranean Cosmos αποκτά η Αμερικανική Varde Partners. Ειδικότερα, την υπογραφή συμφωνίας με τη Αμερικανική Värde Partners (μέσω θυγατρικής της), για την είσοδό της Värde στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας LAMDA MALLS A.E., η οποία κατέχει τις μετοχές των εταιρειών LAMDA Δομή Α.Ε. και Πυλαία Α.Ε. και στις οποίες ανήκουν τα Εμπορικά Κέντρα Golden Hall και Mediterranean Cosmos, αντίστοιχα ανακοίνωσε η Lamda Development.

Ειδικότερα, η Värde θα καταβάλει το ποσό των 61,3 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 31,7% της LAMDA MALLS Α.Ε., ενώ προτίθεται να υποστηρίξει την επέκταση της εταιρείας μέσω εξαγορών και νέων αναπτύξεων ακινήτων εμπορικού χαρακτήρα.

Η καταβολή του ως άνω τιμήματος της συναλλαγής θα ολοκληρωθεί μόλις υλοποιηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις, που αναφέρονται στα συμβατικά κείμενα και αφορούν κυρίως στις απαραίτητες εγκρίσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η αρχική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της νεοϊδρυθείσας εταιρείας LAMDA MALLS A.E. ανέρχεται σε 331 εκατ. ευρώ.

H Värde Partners, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, είναι διεθνής διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων ύψους 12 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Η προσέγγιση της Värde Partners είναι προσανατολισμένη στις πιστοδοτήσεις και στη δημιουργία αξίας επενδύοντας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και στοιχεία ενεργητικού, που περιλαμβάνουν ακίνητη περιουσία, εταιρικές χορηγήσεις, ενυπόθηκα δάνεια, εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις, μεταφορές και υποδομές. Η Varde Partners ενεργεί ως sponsor και διαχειρίζεται ένα σύνολο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στα οποία συμμετέχουν διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων ιδρύματα, κληροδοτήματα, συνταξιοδοτικά σχήματα, ασφαλιστικές εταιρείες, λοιποί θεσμικοί επενδυτές και ιδιώτες πελάτες.

Στην τρίτη δεκαετία λειτουργίας της, η Värde Partners απασχολεί 250 άτομα με κύρια γραφεία στη Μινεάπολη, στο Λονδίνο και στη Σιγκαπούρη και διάφορα γραφεία ανά τον κόσμο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου

Συμφωνία σταθμό όχι μόνον για την Lamda Development αλλά και τη γενικότερη ελληνική αγορά ακινήτων και ειδικότερα για τον τομέα των εμπορικών κέντρων, αποτελεί αυτή που συνήφθη μεταξύ της Lamda Development και της Värde Partners, σύμφωνα με δηλώσεις συντελεστών της. Η νεοϊδρυθείσα LAMDA malls αποτελεί κυρίαρχο σχήμα στο τομέα των εμπορικών ακινήτων και πόλο έλξης ξένων επενδυτών.

Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, η σχετική συμφωνία δεν αφορά μόνον την ισχυροποίηση των ήδη υπαρχόντων εμπορικών κέντρων της Lamda Development, αλλά τη δημιουργία ενός νέου σχήματος που έχει ως στόχο να κυριαρχήσει στην ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων στην χώρα μας. Και τούτο όχι αποκλειστικά μέσω εξαγορών υπαρχόντων εμπορικών κέντρων με ισχυρό brand name, αλλά και με την ανάπτυξη νέων εμπορικών κέντρων.

Τα 61 εκατ. ευρώ που επενδύει η Värde στην νέα εταιρία είναι μόνον η αρχή – με ότι θετικό συνεπάγεται αυτό και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προσέλκυσης ξένων επενδυτών, κλπ –  αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασίου και εκτιμά ότι σε βάθος διετίας οι επενδύσεις της νεοϊδρυθείσας Lamda Malls  μπορεί ακόμη και να τριπλασιαστούν ενώ σε βάθος πενταετίας να πενταπλασιαστούν, με την θυγατρική εταιρία να εισάγεται και στο Χρηματιστήριο.

Η νέα εταιρία όπως αναφέρει ο κ.Αθανασίου, θα εκδηλώσει ενδιαφέρον και για την ανάπτυξη ακινήτων στην περιοχή του πρώην αεροδρόμιου του Ελληνικού, με τις συνολικές επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα του retail real estate να εκτιμώνται στα 700 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Αθανασίου αναφέρει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία, που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία καθώς έγινε σε μια χρονική περίοδο που δεν έχουν απομακρυνθεί οι αβεβαιότητες σχετικά με την ελληνική οικονομία, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την Lamda Development όσο και γενικότερα για την πορεία της οικονομίας και δίνει ένα αισιόδοξο «σήμα» στους διεθνείς επενδυτές γενικότερα.

Η Värde Partners είναι διεθνής διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων και έχει επενδύσει περισσότερα από 45 δισ.ευρώ, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και στοιχεία ενεργητικού, που περιλαμβάνουν ακίνητη περιουσία, εταιρικές χορηγήσεις, μεταφορές και υποδομές.