Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός απαιτήσεων οφειλετών του νόμου Κατσέλη

Επιτρέπεται ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός απαιτήσεων οφειλέτη του νόμου Κατσέλη από το Δημόσιο με απαιτήσεις του Δημοσίου εναντίον του σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την υπ’ αριθμ. 229/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β’) απάντησε σε ερωτήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με το επιτρεπτό ή μη αυτεπάγγελτου συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου, με απαιτήσεις του Δημοσίου εναντίον του, ύστερα από την έκδοση προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3869/2010.

Όπως σημειώνει ο νομικός συνεργάτης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Στάθης Σταματελόπουλος, στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, είναι επιτρεπτός ο εν λόγω συμψηφισμός, εφόσον οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του συνέτρεξαν πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή του, στις διατάξεις του Ν.3869/2010.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την γνωμοδότηση, στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (νόμος Κατσέλη, Ν.3869/2010) δεν υπάρχει διάταξη απαγορευτική της διενέργειας συμψηφισμού απαιτήσεων των μερών, ενώ παράλληλα ο συμψηφισμός δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των καταδιωκτικών μέτρων και δη των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, εφόσον στην εκδοθείσα προσωρινή διαταγή δεν περιελήφθη ρητώς διάταξη, που να αποκλείει την διενέργεια συμψηφισμού των απαιτήσεων του οφειλέτη και των δανειστών του δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης της διενέργειας του συμψηφισμού, η οποία έτι περαιτέρω κρίθηκε ότι δεν καταλαμβάνεται ούτε και από την περιεχόμενη στην προσωρινή διαταγή γενική ρήτρα περί διατήρησης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του οφειλέτη.