Τα σενάρια για τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ 2019-2020

Περίπου 3,5 εκατομμύρια πολίτες με μικρή περιουσία θα δουν μείωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 30%, μέσα στο 2019 και από εκεί και πάνω, το ποσοστό μείωσης θα φθίνει όσο αυξάνεται η συνολική περιουσία, σύμφωνα με τα σενάρια που επεξεργάζονται στην κυβέρνηση. Στόχος είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% στις χαμηλές ιδιοκτησίες και κατά 30% μεσοσταθμικά σε δύο φάσεις, το 2019 και το 2020.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε αυτή την πρώτη φάση θα είναι ως εξής:

Για το 2019

Πίνακας 1
Φάση Α

Σύνολο Περιουσίας 	  Φορολογούμενοι    Βεβαίωση    Μείωση 	Τελική   Ποσοστό Μείωσης
Από 	    Έως              Αρχικού Φόρου Βεβαίωσης Φόρου Βεβαίωση Φόρου
0,01 	    60.000 	    3.488.820 	639.852.840 	-191.955.852 	447.896.988 	-30,00%
60.000,01 	100.000 	1.050.319 	437.637.844 	-92.234.595 	345.403.249 	-21,08%
100.000,01 	150.000 	 588.611 	350.586.715 	-33.461.302 	317.125.413 	-9,54%
150.000,01 	200.000 	 281.077 	221.122.926 	 -6.014.492 	215.108.434 	-2,72%
200.000,01 	500.000 	 393.390 	527.406.545 	     0 	527.406.545 	 0,00%
500.000,01 	1.000.000 	  63.693 	283.737.541 	     0 	283.737.541 	 0,00%
1.000.000,01 	 	      14.706 	261.090.931 	     0 	261.090.931 	 0,00%
Μείωση Συνολικής Βεβαίωσης 	 	 	 	                 	-11,89%

Παραδείγματα
(συνημμένο excel 1)

Για το 2020:

Αντίστοιχος αριθμός πολιτών με μικρή περιουσία θα δει μείωση του ΕΝΦΙΑ έως 50%.

Πίνακας 2
Φάση Β

Σύνολο Περιουσίας 	   Φορολογούμενοι 	 Βεβαίωση    Μείωση 	Τελική   Ποσοστό Μείωσης
Από 	    Έως              Αρχικού Φόρου Βεβαίωσης Φόρου Βεβαίωση Φόρου
0,01 	     60.000 	3.488.820 	639.852.840 	-319.926.420 	319.926.420 	-50,00%
60.000,01 	100.000 	1.050.319 	437.637.844 	-178.554.230 	259.083.614 	-40,80%
100.000,01 	150.000 	 588.611 	350.586.715 	-99.656.348 	250.930.367 	-28,43%
150.000,01 	200.000 	 281.077 	221.122.926 	-46.313.379 	174.809.546 	-20,94%
200.000,01 	500.000 	 393.390 	527.406.545 	-60094163,26 	467.312.382 	-11,39%
500.000,01  1.000.000 	  63.693 	283.737.541 	-7380489,662 	276.357.051 	 -2,60%
1.000.000,01 	          14.706 	261.090.931 	-623569,9391 	260.467.361 	 -0,24%
Μείωση Συνολικής Βεβαίωσης 	 	 	 	 	                -26,18%

Παραδείγματα
(συνημμένο excel 2)

Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις, υπολογίζεται ότι με την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης, δηλαδή το 2020, η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων θα δουν το εκκαθαριστικό τους μειωμένο.

Εκτιμάται ότι ακόμα και μετά την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, απομένει δημοσιονομικός χώρος ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί για διόρθωση στρεβλώσεων στη δομή του φόρου, με σκοπό να γίνει αναλογικότερος και δικαιότερος. Έτσι, μετά την κατανομή και των επιπλέον 200 εκατ. ευρώ η συνολική μεσοσταθμική μείωση στον ΕΝΦΙΑ από το 26,18% (της μείωσης στη Β Φάση) θα φτάσει το 30% σε σχέση με τη σημερινή επιβάρυνση.