ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστολή 6 δρομολογίων για ένα μήνα

Μεταβολές σε ορισμένα δρομολόγια του δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα υπάρξουν από σήμερα, Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, έως και την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018, λόγω της θερινής περιόδου και της μειωμένης επιβατικής κίνησης που παρατηρείται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες διαδρομές.

Αναλυτικά τα δρομολόγια που αναστέλλονται είναι τα εξής:

  1. Μεταξύ Λιοσίων – Κορωπίου – Λιοσίων

Αναστέλλεται η κυκλοφορία των κατωτέρω αμαξ/χιών:

12200,12204,12208,12212,12232,12236,12240,12244

12205,12209,12213,12217,12237,12241,12245,12249

  1. Μεταξύ Πειραιώς –Κιάτου –Πειραιώς

Αναστέλλεται η κυκλοφορία των κατωτέρω αμαξ/χιών:

1300-2305

  1. Μεταξύ Αθηνών – Χαλκίδος – Αθηνών

Αναστέλλεται η κυκλοφορία των κατωτέρω αμαξ/χιών:

1532,1552, 1537,1557

  1. Μεταξύ Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Θεσσαλονίκης

Αναστέλλεται η κυκλοφορία των κατωτέρω αμαξ/χιών:

1591,1592

  1. Μεταξύ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Θεσσαλονίκης

α) Αναστέλλεται η κυκλοφορία της αμαξ/χίας 730

β) Τo δρομολόγιο της αμαξ/χίας 743 υποκαθίστανται με μισθωμένα λεωφορεία από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

  1. Μεταξύ Αλεξανδρούπολης – Ορμένιου – Αλεξανδρούπολης

Τα δρομολόγια των αμαξ/χιών 1680-1681, 1686-1687,1684-1685, υποκαθίστανται με μισθωμένα λεωφορεία από την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

 

Αναλυτικά οι ώρες των δρομολογίων που αναστέλλονται είναι οι εξής :

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΌ 01/08/2018 ΕΩΣ 31/08/2018
ΣΥΡΜΟΣ ΑΠΟ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΣΧΟΛΙΑ
1680 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 0:40 ΟΡΜΕΝΙΟ 3:12 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018
1681 ΟΡΜΕΝΙΟ 5:57 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 8:30 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018
1684 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15:55 ΟΡΜΕΝΙΟ 18:27 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018
1685 ΟΡΜΕΝΙΟ 18:57 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 21:30 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018
1686 ΔΙΚΑΙΑ 5:45 ΟΡΜΕΝΙΟ 5:51 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018
1687 ΟΡΜΕΝΙΟ 3:17 ΔΙΚΑΙΑ 3:24 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018
1591 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5:37 ΛΑΡΙΣΑ 7:12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ
1592 ΛΑΡΙΣΑ 7:23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8:59 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ
730 ΕΔΕΣΣΑ 4:50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6:24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΔΕΣΣΑ
743 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21:32 ΕΔΕΣΣΑ 23:09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΔΕΣΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ 01-31/08/2018
1532 ΑΘΗΝΑ 5:51 ΧΑΛΚΙΔΑ 7:10 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
1537 ΧΑΛΚΙΔΑ 7:26 ΑΘΗΝΑ 8:43 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
1552 ΑΘΗΝΑ 15:51 ΧΑΛΚΙΔΑ 17:10 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
1557 ΧΑΛΚΙΔΑ 17:26 ΑΘΗΝΑ 18:43 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
12200 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 5:59 ΚΟΡΩΠΙ 6:26 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12204 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 6:59 ΚΟΡΩΠΙ 7:26 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12208 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 7:59 ΚΟΡΩΠΙ 8:26 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12212 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 8:59 ΚΟΡΩΠΙ 9:26 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12232 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 14:59 ΚΟΡΩΠΙ 15:26 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12236 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 15:59 ΚΟΡΩΠΙ 16:26 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12240 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 16:59 ΚΟΡΩΠΙ 17:27 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12244 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 17:59 ΚΟΡΩΠΙ 18:26 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12205 ΚΟΡΩΠΙ 6:29 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 6:56 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12209 ΚΟΡΩΠΙ 7:29 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 7:56 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12213 ΚΟΡΩΠΙ 8:29 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 8:56 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12217 ΚΟΡΩΠΙ 9:29 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 9:51 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12237 ΚΟΡΩΠΙ 15:29 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 15:56 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12241 ΚΟΡΩΠΙ 16:29 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 16:56 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12245 ΚΟΡΩΠΙ 17:29 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 17:56 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
12249 ΚΟΡΩΠΙ 18:29 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 18:51 ΚΟΡΩΠΙ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
1300 ΑΘΗΝΑ 5:36 ΚΙΑΤΟ 6:55 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΙΑΤΟ
2305 ΚΙΑΤΟ 21:59 ΑΘΗΝΑ 23:17 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΙΑΤΟ

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον αριθμό 14511 και στο www.trainose.gr.