Στα 13,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη του ΟΛΠ στο α’ εξάμηνο 2018

Σε 63,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 52,0 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης του 2017, ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ, παρουσιάζοντας αύξηση 22,1% ( 11,5 εκατ.). H μεταβολή αυτή, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης των προβλητών ΙΙ+ΙΙΙ (+29,5%), των εσόδων από τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (+20,1%), των εσόδων από τη διακίνηση αυτοκινήτων (+29,7%), και των εσόδων από δεξαμενισμούς (+48,3%).

Τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο ανέρχονται σε 18,7 εκατ.ευρώ και είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με τα 8,6 εκατ.ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017 (μεταβολή +117 %) και τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 13,3 εκατ.ευρώ έναντι 4,4 εκατ. το εξάμηνο του 2017, τα οποία μάλιστα είναι τα υψηλότερα στη σύγχρονη ιστορία της ΟΛΠ Α.Ε. για το συγκεκριμένο διάστημα. Οι αμοιβές προσωπικού που αποτελούν καθοριστικό μέγεθος των λειτουργικών εξόδων κατά το α΄ εξάμηνο του 2018, παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν σε 28,8 εκατ. έναντι 30,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Η μείωση οφείλεται στο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, για όσους εργαζομένους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

«Tα πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική της ΟΛΠ Α.Ε. και μάλιστα η ανοδική τάση συνεχίζεται και κατά το δεύτερο μισό του 2018», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Cpt. Fu Chengqiu.