Λαϊκό Λαχείο 4-11-2022: Δείτε τα αποτελέσματα της 2ης ειδικής κλήρωσης (3)

Αποτελέσματα 2ης ειδικής κλήρωσης Λαϊκού Λαχείου 2022

Στην 2η ειδική κλήρωση, του Λαϊκού Λαχείου για το 2022, που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2022, ο τυχερός λαχνός με αριθμό 15603 της 10ης σειράς κέρδισε το ποσό 100.000 ευρώ. Οι λαχνοί με τον αριθμό 15603 σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ η πεντάδα. Ακόμη 119 αριθμοί κερδίζουν από 100 ευρώ ο καθένας. Τέλος, από 50 ευρώ κερδίζουν όλα τα λαχεία που λήγουν σε 3. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας όλα τα αποτελέσματα και τον κατάλογο κερδών της 2ης Ειδικής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου της Παρασκευής 4-11-2022, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου.  2η ειδική κλήρωση Λαϊκού Λαχείου 2022

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, 20:33

Δείτε πιο κάτω σε βίντεο την 2η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου που έγινε στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 4-11-2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΕΙΡΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ     ΦΟΡΟΣ   ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 
                ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΕΥΡΩ)  (ΕΥΡΩ)     (ΕΥΡΩ) 
15603	10Η	    Α-Ε	100.000,00	 14.925,00	85.075,00
15603 Σε όλες τις άλλες σειρές   500,00        0	  500,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος
----------------------- 
274		100,00 €
795		100,00 €
876		100,00 €
1157		100,00 €
1728		100,00 €
2559		100,00 €
3500		100,00 €
3951		100,00 €
4702		100,00 €
5433		100,00 €
5610		100,00 €
6371		100,00 €
7082		100,00 €
7543		100,00 €
8264		100,00 €
8745		100,00 €
9416		100,00 €
10327		100,00 €
10978		100,00 €
11449		100,00 €
12060		100,00 €
12611		100,00 €
13379		100,00 €
14242		100,00 €
15593		100,00 €
15603		*
16353		100,00 €
17104		100,00 €
17855		100,00 €
18606		100,00 €
19377		100,00 €
20198		100,00 €
20989		100,00 €
21610		100,00 €
22561		100,00 €
23282		100,00 €
23954		100,00 €
24576		100,00 €
24998		100,00 €
25590		100,00 €
25614		100,00 €
26295		100,00 €
27086		100,00 €
27567		100,00 €
28178		100,00 €
28869		100,00 €
29580		100,00 €
30261		100,00 €
30792		100,00 €
31473		100,00 €
32244		100,00 €
33055		100,00 €
33636		100,00 €
34527		100,00 €
35308		100,00 €
36095		100,00 €
36526		100,00 €
37237		100,00 €
37448		100,00 €
38119		100,00 €
38360		100,00 €
39281		100,00 €
39832		100,00 €
40383		100,00 €
40794		100,00 €
41285		100,00 €
41956		100,00 €
42577		100,00 €
43498		100,00 €
44739		100,00 €
45726		100,00 €
46497		100,00 €
47278		100,00 €
47989		100,00 €
48650		100,00 €
49481		100,00 €
50282		100,00 €
51033		100,00 €
51744		100,00 €
52495		100,00 €
53226		100,00 €
53907		100,00 €
53958		100,00 €
55469		100,00 €
55500		100,00 €
55647		100,00 €
56388		100,00 €
56959		100,00 €
57570		100,00 €
58401		100,00 €
58942		100,00 €
59673		100,00 €
60454		100,00 €
61205		100,00 €
61956		100,00 €
62647		100,00 €
63398		100,00 €
64279		100,00 €
64910		100,00 €
65521		100,00 €
66598		100,00 €
67409		100,00 €
68270		100,00 €
68601		100,00 €
69422		100,00 €
70233		100,00 €
70984		100,00 €
71416		100,00 €
71545		100,00 €
71797		100,00 €
72268		100,00 €
72989		100,00 €
73650		100,00 €
74401		100,00 €
75282		100,00 €
75829		100,00 €
77590		100,00 €
78161		100,00 €
78742		100,00 €
79493		100,00 €
* Φορολογείται

ΕΠΙΣΗΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ:
α) Από 50 ευρώ όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 3

Πληροφορίες 2ης Ειδικής κλήρωσης Λαϊκού Λαχείου 2022

Χαρακτηριστικά της 2ης Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου 4-11-2022:

 • Η τιμή του κάθε τεμαχίου είναι €2 και του λαχνού (πεντάδας) €10.

Θα υπάρξει ένας (1) τυχερός λαχνός των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ που θα προκύψει από την κλήρωση.
Το κέρδος των τυχερών λαχνών αναλύεται ως εξής :
• Το κάθε Στοιχείο του τυχερού λαχνού κερδίζει από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
Επίσης:
• Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό, σε όλες τις άλλες σειρές, κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ.
• 119 λαχνοί σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα με γνώμονα τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης από το Ειδικό Βιβλίο Αριθμών Λαϊκού Λαχείου κερδίζουν από εκατό (100)
ευρώ ο καθένας.
• Όλοι οι αριθμοί που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του κληρωθέντα τυχερού λαχνού κερδίζουν από πενήντα (50) ευρώ.

Η 2η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022, στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Φορολογία Κερδών

Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)
Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

λαικο λαχειο 4 11 2022

Παραγραφή Κερδών
Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Καταβολή Κερδών – Βεβαίωση Κερδών

Τα χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με την επίδειξη του σώματος του Λαχνού και επαλήθευση του κέρδους του.
Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:

 • Μικτά κέρδη προ φόρων έως 100€ ανά Λαχνό δύνανται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των πλανόδιων πωλητών, χωρίς την επίδειξη κάποιου επίσημου εγγράφου.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01€ έως και 800€ ανά Λαχνό, δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Για ποσά από 200€ έως και 800€ ανά Λαχνό, σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης κέρδους για φορολογική χρήση, θα πρέπει να εισπράξετε το κέρδος σας από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Μικτά κέρδη από 800,01€ έως και 10.000€ ανά Λαχνό, καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής απόοποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 10.000,01€ και άνω ανά Λαχνό καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 • Μικτά κέρδη προ φόρων από 50.000,00€ και άνω ανά τεμάχιο καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στην Αθήνα.

2η ειδική κλήρωση Λαϊκού Λαχείου 2022

Laiko laxeio eidiki klirosi 4-11-2022
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link που αναρτήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2022.