3.665 αιτήσεις για γεωργικοί σύμβουλοι

Συνολικά 3.665 ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να πιστοποιηθούν ως γεωργικοί σύμβουλοι και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που θα τηρείται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Από αυτούς, οι 2.958 είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ή άνεργοι ενώ οι υπόλοιποι 707 εργάζονται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της καθώς και από μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ).

Αναλυτικότερα, υποβλήθηκαν 2.101 αιτήσεις για την ειδικότητα των γεωπόνων, 801 για την ειδικότητα των τεχνολόγων γεωπονίας, 260 αιτήσεις για την ειδικότητα των οικονομολόγων, 171 για την ειδικότητα των δασολόγων, 90 αιτήσεις για την ειδικότητα των περιβαλλοντολόγων, 82 για την ειδικότητα των κτηνιάτρων, 59 αιτήσεις για την ειδικότητα των τεχνολόγων δασοπονίας, 55 για την ειδικότητα των γεωλόγων, 34 αιτήσεις για την ειδικότητα των μηχανικών περιβάλλοντος και 12 αιτήσεις για την ειδικότητα των οινολόγων.

Σημειώνεται πως με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο των ενδιαφερομένων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.).

Τέλος τονίζεται ότι η πιστοποίηση θα είναι πενταετούς διάρκειας.