ΑΑΔΕ: Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών εξωτερικού

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας προς την ΑΑΔΕ, στοιχείων χρηματοοικονομικών λογαριασμών που τηρούν φορολογικοί κάτοικοι χωρών εξωτερικού (κάτοικοι ή πολίτες, στην περίπτωση των ΗΠΑ), στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και ευρέος δικτύου δικαιοδοσιών (κράτη-μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες).

Πρόκειται για τη διαδικασία εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων και των σχετικών κανονιστικών πράξεων, όπως διευκρινίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ήδη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατά το προηγούμενο έτος διενεργήθηκε επιτυχώς από την ΑΑΔΕ η πρώτη ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών με όσες δικαιοδοσίες είχαν τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή από το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Η διαδικασία, η οποία υλοποιείται υπό αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου 2018, στην περίπτωση κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών (πλην των ΗΠΑ) και έως τις 20 Ιουνίου 2018 στην περίπτωση των ΗΠΑ.

Η ΑΑΔΕ πρόκειται να αποστείλει αυτές τις πληροφορίες στις ενδιαφερόμενες δικαιοδοσίες έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ανταποκρινόμενη στις διεθνείς της υποχρεώσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η ΑΑΔΕ λαμβάνει εντός του ίδιου διαστήματος αντίστοιχες πληροφορίες από δεκάδες δικαιοδοσίες (κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες) για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει στο εντοπισμό τυχόν αδήλωτων στην Ελλάδα εισοδημάτων και επομένως, στην ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και την απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης.

Δείτε εδώ τον συγκεντρωτικό πίνακα για τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες (Δικαιοδοσίες για τις οποίες υποβάλλονται πληροφορίες) κατά το έτος 2018