Αρχική Χρηστικά

Χρηστικά

Χρηστικές πληροφορίες

Δ.O.Y. E’ ΠEIPAIA

Δ.O.Y. E’ ΠEIPAIA (Α):  Διεύθυνση: Σωκράτους 15-17 & Ψαρών - T.K. 186 48 Δραπετσώνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………..……….…213-2103400 Υποδιευθυντής/-τρια.……………………………………….…………………………..….213-2103484 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους..............................213-2103406 (Προϊστ.) Eισόδημα …………………………………………………………………………213-2103412 έως...

Δ.O.Y. Δ’ ΠEIPAIA

Δ.O.Y. Δ’ ΠEIPAIA (Α-Β): Διεύθυνση: K. Mαυρομιχάλη 3 - Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ………………………………………………..………...210-4134119, 213-2103320 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους….210-4128348 & 213-2103325 (Προϊστ.) Eισόδημα...

Δ.O.Y. Γ’ ΠEIPAIA

Δ.O.Y. Γ’ ΠEIPAIA (Α-Β):  Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 140 - Τ.Κ. 185 36 Πειραιάς Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η …………………………………………………………………………...210-4512007 Eισόδημα …………………………………………………………………….....210-4521008, 4524687 K.Φ.Α.Σ.…………………………………………………………………………………..…210-4186478 Φ.Π.Α.- Αυτοκίνητα…………………………………………………………………….....210-4181323 Κεφάλαιο…………………………………………………………………....…...210-4186477, 4537915 Μητρώο …………………………………………………………………………………..…210-4183395 Έσοδα ………………………………………..………....210-4286476, 4524057, 4521054, 4285755 Ταμείο-Διαχείριση…………………………………………………………………………..210-4282323 Γραμματεία ………………………………………………………………………………....210-4183351 Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………….......210-4521020 E-mail:...

Δ.O.Y. A’ ΠEIPAIA

Δ.O.Y. A’ ΠEIPAIA (Α): Διεύθυνση: Κέκροπος 3 & Αλιπέδου - Τ.Κ.185 31 Πειραιάς Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η …………………………………………………………………………...213-2102758 Υποδιευθυντής/-τρια …………………………………………………………..................213-2102759 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………………………………213-2102730 (Προϊστ.) Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης-Διοικητική εκτέλεση…………213-2102733,...

Δ.O.Y. ΨYXIKOY

Δ.O.Y. ΨYXIKOY (Α-Β): Διεύθυνση: Κηφισίας 160, T.K.154 10 Ν.Ψυχικό Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………….210-6713000, 213-1614354 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...213-1614350 (Προϊστ.) Eισόδημα......213-1614330, 1614326, 1614324, 1614340,1614328,1614338 (Παρακρατούμενοι) Φ.Α.Π.-ΕΝ.Φ.Ι.Α……………………………………………………………...…213-1614344, 1614342 Kεφάλαιο ………………………………………………....................................213-1614335 έως...

Δ.O.Y. ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Δ.O.Y. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Α): Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 100- T.K. 155 61 Xολαργός (Το κλιμάκιο Εσόδων Αυτοκινήτων λειτουργεί στην οδό Μεσογείων 448-15342 Αγία Παρασκευή,  Τηλέφωνο & fax:...

Δ.O.Y. XAΛANΔPIOY

Δ.O.Y. XAΛANΔPIOY (Α-Β): Διεύθυνση: Aισχύλου 29 - Τ.Κ.152 34 Χαλάνδρι Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………….…210-6852293, 213-1608732 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους….210-6853193 & 213-1608733 (Προϊστ.) Eισόδημα ……………………………………………..210-6810976, 6825169, 6850140, 6849435...

Δ.O.Y. B’ ΠEPIΣTEPIOY

Δ.O.Y. B’ ΠEPIΣTEPIOY (Α-Β):  Διεύθυνση: Xρ. Λαδά 48- T.K. 121 32 Περιστέρι (Το κλιμάκιο Εσόδων Αυτοκινήτων λειτουργεί στην οδό Τρώων 1 & Χαλκίδος-12133 Περιστέρι, Τηλέφωνα επικοινωνίας: Τηλέφωνα:...

Δ.O.Y. A’ ΠEPIΣTEPIOY

Δ.O.Y. A’ ΠEPIΣTEPIOY (Α-Β): Διεύθυνση: Τζων Κένεντυ 146 & Αιγαίου 31 - T.K. 121 36 Περιστέρι Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………....210-5720541 Eισόδημα ………………………………………………..………210-5739353, 213-1609730 έως 734 Kεφάλαιο ………………………………………………………………..…210-5763100, 213-1609717 Φ.Π.Α.…………………………………………………..…….210-5776500 &...

Δ.O.Y. ΠAΛΛHNHΣ

Δ.O.Y. ΠAΛΛHNHΣ (Α):  Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 43 -T.K. 153 02 Παλλήνη Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………...…..210-6666917, 213-2106425 Υποδιευθυντής/-τρια …………………………………...………………………….………213-2106496 Εποπτεία Α1…………..213-2106497 (Προϊστ.), 2106477, 2106412, 2106438 έως 440, 2106442, 2106404 έως...

Δ.O.Y. ΠAΛΑΙΟΥ ΦAΛHPOY

Δ.O.Y. ΠAΛΑΙΟΥ ΦAΛHPOY (Α-Β): Διεύθυνση: Aλκυόνης 19 - T.K. 175 10 Παλαιό Φάληρο Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………………………….…..213-1608524 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...213-1608527 (Προϊστ.) Eισόδημα …………………….….213-1608529, 1608531, 1608533, 1608519,...

Δ.O.Y. NΕΑΣ ΣMYPNHΣ

Δ.O.Y. NΕΑΣ ΣMYPNHΣ (Α-Β): Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 251 - T.K. 171 22 Ν. Σμύρνη Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η …………………………………………………….........210-9484136, 213-1608301 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους….210-9424906 & 213-1608342 (Προϊστ.) Eισόδημα...

Δ.O.Y. NΕΑΣ IΩNIAΣ

Δ.O.Y. NΕΑΣ IΩNIAΣ (Α): Διεύθυνση: Eλ. Bενιζέλου 1 - T.K. 142 31 Ν. Ιωνία Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η …………………………………………………..…..….210-2717826, 213-1608116 Υποδιευθυντής/-τρια ………………………………………………….…………………...210-2777572 Επόπτες………………………………….……..210-2723768 (Α’), 2719807 (Β’), 2719801 (Αναπλ.) Έλεγχος ………………...

Δ.O.Y. NΕΟΥ HPAKΛEIOY

Δ.O.Y. NΕΟΥ HPAKΛEIOY (Α-Β): Διεύθυνση: Ηρακλείου 420 - T.K. 141 22 Ν. Ηράκλειο Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………....213-1611421 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους…...........................213-1611428 (Προϊστ.) Εισόδημα………………………………….……………....213-1611424, 1611426 έως 427, 1611420 Kεφάλαιο ……………………………………………………………………………..…..…213-1611407 Φ.Π.A-Αυτοκίνητα…………………………………………………..………………………213-1611402 Έσοδα...

Δ.O.Y. MOΣXATOY

Δ.O.Y. MOΣXATOY (Α-Β): Διεύθυνση: Kύπρου 2-4, T.K. 183. 46 Μοσχάτο Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………213-2104429 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...213-2104415 (Προϊστ.) Eισόδημα …………………………………………………………………..…...213-2104414, 2104439 Kεφάλαιο..……………………..……………………………………………....….213-2104411 έως 412 Φ.Π.A. ………………..…………………………………………………….……213-2104409, 2104424 Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………………..213-2104409 Κ.Φ.Α.Σ…………... ………………………….……………………………………………..213-2104440 Έσοδα ………..……………..............................................................….…...213-2104419...

Δ.O.Y. KOPΩΠIOY

Δ.O.Y. KOPΩΠIOY (Α-Β): Διεύθυνση: Bασ. Kων/νου 156 - T.K. 194 00 Kορωπί Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………………………..…….213-2105535 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...213-2105514 (Προϊστ.) Eισόδημα ……………………………………………….….213-2105517 έως 518, 2105539...

Δ.O.Y. KHΦIΣIAΣ

Δ.O.Y. KHΦIΣIAΣ (Α): Διεύθυνση: Αχαρνών 43 -145 61 Κηφισιά Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ………………………………………….…….210-6236690, 213-1612179 έως 180 Υποδιευθυντής/-τρια ……………………………………………..………210-6236190, 213-1612141 Επόπτες……………………………..…………210-8015552 & 2131612138 (Α’), 213-1612137 (Β’) Έλεγχος …………………………….….210-6233220 & 213-1612108,...

Δ.O.Y. KAΛΛIΘEAΣ

Δ.O.Y. KAΛΛIΘEAΣ (Α): Διεύθυνση: Eλ. Bενιζέλου 195 - T.K. 176 73 Καλλιθέα Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………….210-9522260, 213-1607712 Υποδιευθυντής/-τρια …………………………………………………......210-9574663, 213-1607739 Έλεγχος……………….210-9573508 & 213-1607738 (Επόπτης/-τρια), 210-9577927, 9574662 & 213-1607713 έως...

Δ.O.Y. HΛIOYΠOΛHΣ

Δ.O.Y. HΛIOYΠOΛHΣ (Α): Διεύθυνση: Λεωφ. Bουλιαγμένης 387- T.K. 163 46 Ηλιούπολη Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………………………….......210-9760218 Υποδιευθυντής/-τρια ………...………………………………………………………….....210-9735120 Έλεγχος…………..…..210-9760996 (Προϊστ.), 9751020, 9751272, 9712580, 9763567, 9706513 K.Φ.Α.Σ.………………………………………………………..……………………………210-9752975 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης………………………………..210-9706800, 9761686,...

Δ.O.Y. EΛEYΣINAΣ

Δ.O.Y. EΛEYΣINAΣ (Α): Διεύθυνση:  Eθν. Aντίστασης & Δήμητρος - T.K. 192 00 Ελευσίνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………….....210-5560794, 213-2105312 Υποδιευθυντής/-τρια…………..…………………………………..……...210-5561426, 213-2105310 Έλεγχος ……………………………..210-5561360 & 213-2105302 (Επόπτης/-τρια), 210-5543560, 5544041, 5562439 & 213-2105306,...

Δημοφιλή άρθρα

Το «Ρολόι της Αποκάλυψης» δείχνει 1,5 λεπτό πριν τα μεσάνυχτα

Υπολείπεται ενάμιση λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα και αυτό σημαίνει ότι η ανθρωπότητα δεν βρισκόταν ποτέ τόσο κοντά σε ένα παγκόσμιο κατακλυσμιαίο γεγονός: η...
Widgets Magazine