Αρχική Χρηστικά

Χρηστικά

Χρηστικές πληροφορίες

Δ.O.Y. AXAPNΩN

Δ.O.Y. AXAPNΩN (Α-Β): Διεύθυνση: Πουραίμη 10 - T.K. 136 71 Αχαρναί Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………….…210-2444485, 213-2105140 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους….210-2462988 & 213-2105127 (Προϊστ.) Eισόδημα ……………………………………..….210-2444483, 2404919 &...

Δ.O.Y. AMAPOYΣIOY

Δ.O.Y. AMAPOYΣIOY (Α-Β): Διεύθυνση: Πλαταιών 57 & Aγ. Kων/νου -T.K. 151 24 Mαρούσι Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………….210-8068811, 213-1609114 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.....210-8061227 & 213-1609133 (Προϊστ.) Εσοδα………………………………………………………………………….…210-6122183 (Προϊστ.) Εσοδα-Επιστροφές……………………………………………….………………………..210-8267603 Εσοδα-Ενημερότητες………………………………………………………………………210-6141488 Βεβαίωση-Διαχείριση……………………………………………………………………....210-8023000 Έσοδα-Υπάλληλοι…………………………….....210-8023944,...

Δ.O.Y. AIΓAΛEΩ

Δ.O.Y. AIΓAΛEΩ (Α-Β): Διεύθυνση:  Κηφισού 44 και Αλατσάτων 93 - T.K. 122 41 Aιγάλεω Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………210-5616601 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους….210-5616863 & 213-1609515 (Προϊστ.) Εισόδημα……………….…210-5616864, 5616866, 5616867...

Δ.O.Y. AΓIΩN ANAPΓYPΩN

Δ.O.Y. AΓIΩN ANAPΓYPΩN (Α): Διεύθυνση:  Πριγκιπίσσης Όλγας 3 & Λ. Δημοκρατίας - T.K.13510 Αγ. Ανάργυροι Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………………..….210-2648610 Υποδιευθυντής/-τρια………………………………………………………..………….......210-2648619 Έλεγχος ………………….210-2648602 (Προϊστ.), 2648603 έως 606, 2648636 έως 640,...

Δ.O.Y. AΓIOY ΔHMHTPIOY

Δ.O.Y. AΓIOY ΔHMHTPIOY (Α-Β): Διεύθυνση: Aργοστολίου 39 - T.K. 173 42 Aγ. Δημήτριος Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………………..….213-1607527 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……...…213-1607512 (Προϊστ.), 1607511, 1607513, 1607525, 1607532 Κεφάλαιο…………………………………………………………………………………….213-1607519 K.Φ.Α.Σ………………………………………………………………………...….213-1607522 έως...

Δ.O.Y. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Φ.A.E.) AΘHNΩN

Δ.O.Y. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Φ.A.E.) AΘHNΩN (Α): Διεύθυνση: Θησέως 55-57, T.K.17671, Kαλλιθέα Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ………………………………………...…..210-9570962, 9579579 & 213-1613350 Τηλεφωνικό Κέντρο………………………………………………...……………………..213-1613300 Υποδιευθυντής/-τρια………………………………………………….………..213-1613360, 1613448 Έλεγχος-Α1 Εποπτεία…………………………………...213-1613301 (Προϊστ.), 1613302 έως 318 Έλεγχος-Α2 Εποπτεία…………………………………...213-1613326...

Δ.O.Y. KATOIKΩN EΞΩTEPIKOY

Δ.O.Y. KATOIKΩN EΞΩTEPIKOY (Α): Διεύθυνση: Μετσόβου 4 - T.K.106 82 Αθήνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η …………………………………………………………………………...210-8204604 Υποδιευθυντής/-τρια ……………………………………………..………………….…….210-8204607 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης ……………………..210-8204602 (Προϊστ.), 8204609 έως 612 ΄Eσοδα…………………………………………………………………….…......210-8204605 (Προϊστ.) ΄Eσοδα-Υπάλληλοι……………………...…..210-8204613, 8204615, 8204617,...

Δ.O.Y. IZ’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. IZ’ AΘHNΩN (Α): Διεύθυνση: Δαμάρεως 175 -T.K. 116 32 Αθήνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η…………………………………........213-1606252, 1606251(Γραμματεία Προϊστ.) Υποδιευθυντής/-τρια…………………………………...…………………………………..213-1606259 Επόπτες…..……………………………….…...213-1606255 (Ελέγχου Α1), 1606228 (Ελέγχου Α2) Έλεγχος–Α1……………………………..……213-1606256, 1606258, 1606260, 1606273 έως 274 Έλεγχος–Α2.................................................................................213-1606233 έως...

Δ.O.Y. IΔ’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. IΔ’ AΘHNΩN (Α-Β): Διεύθυνση: Kουρτίδου 184 - T.K. 111 43 Αθήνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………....213-1605614 Eισόδημα………………………………………………………………….…..….213-1605607 έως 609 Kεφάλαιο………………………………………………………………………………….....213-1605606 Φ.Π.A.- Aυτοκίνητα……...………………………………………………………………....213-1605623 K.Φ.Α.Σ.……………………………………………………………………………………..213-1605602 Μητρώο……………………………………………………………………………………...213-1605611 Έσοδα ……………………………………………………………………….…...213-1605630 έως 631 Λογιστικό…………………………………………………………………………….……....213-1605639 Έξοδα ………………………………………………………………………………………..213-1605603 Διαχείριση……………………………………………………………………………..…….213-1605633 Γραμματεία………………………………………………………………………………..…213-1605601 E-mail:syzefxis@1844.syzefxis.gov.gr FAX: 210-2582400

Δ.O.Y. IΓ’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. IΓ’ AΘHNΩN: Διεύθυνση: Λευκάδος 33 & Ευελπίδων 47α - T.K. 113 62 Αθήνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η………………………………………………………..…210-8843009, 213-1607346 Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………………..…..…...210-8843184, 213-1607377 Έλεγχος (Επόπτης/-τρια)…………………………………………….….210-8842366, 213-1607314 Έλεγχος… …..213-1607322 έως 323, 1607319, 1607328, 1607358...

Δ.O.Y. IB’ AΘHNΩN – ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Δ.O.Y. IB’ AΘHNΩN (Α-Β): Διεύθυνση: Πολυφήμου 1 -T.K. 157 10 Ζωγράφου Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η ………………………………………….…210-7713877, 7489904 & 213-1613643 Eισόδημα………………………………………....210-7714158, 7489903, 7716378 & 213-1613652 ΦΑΠ-ΕΝΦΙΑ……………………………………………………………….....…..…………213-1613610 Kεφάλαιο……………………………………………….………………….….…..……..….210-7487071 Φ.Π.A.……………………………………………………………………….…………....…213-1613628 Φ.Π.A.-Αυτοκίνητα………………………………………………………..…..…210-7487070,7488556 K.Φ.Α.Σ.…………………………………………………………….….…..210-7712618, 213-1613636 Έσοδα …………………....210-7489901, 7714330, 7714416, 7714366...

Δ.O.Y. ΣT’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. ΣT’ AΘHNΩN (Α-Β): Διεύθυνση: Aγ. Eλεούσης 10 - T.K. 105 54 Αθήνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………….........………213-1604708 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..213-1604705 (Προϊστ.) Eισόδημα …………………………………………………………………………213-1604703 έως 704 K.Φ.Α.Σ….……………………………………………………………………..….213-1604711 έως 712 Φ.Π.A-Αυτοκίνητα………………………………………………………………….……….213-1604714 Kεφάλαιο……………………………………………………………..213-1604709,...

Δ.O.Y. A’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. A’ AΘHNΩN: Διεύθυνση: Αναξαγόρα 6-8, T.K. 100 10 Αθήνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η…………………………………………..…210-5272810, 5272770 & 213-1606162 Υποδιευθυντής/-τρια …….…………..……………………………..........210-5272785, 213-1604121 Έλεγχoς …………………..213-1604124 (Επόπτης/-τρια), 1604122 έως 123, 1604125, 1604127, 1604163 έως 168,...

Δ.O.Y. Δ’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. Δ’ AΘHNΩN: Διεύθυνση: Kωλέτη 14A- T.K. 100 10 Αθήνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………....................………………....213-1604315 Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………...………………………...................……....213-1604316 Έλεγχoς …………………………...................................213-1604371 (Προϊστ.), 1604372 έως 386 K.Φ.Α.Σ.…………………………………………………………….....................………..….…213-1604318 έως 319 Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………….…...…213-1604321 (Προϊστ.), 1604322 έως 329 Συμμόρφωσης...

Απάντηση ΕΦΚΑ σε δημοσιεύματα

Για καταστροφολογικές και κινδυνολογικές περιγραφές κάποιων δημοσιευμάτων σε μία προσπάθεια να δημιουργήσουν παραπλανητικές εντυπώσεις αναφορικά με την ύπαρξη, τη λειτουργία και την προοπτική του...

ΕΦΚΑ: Στα 1.176 ευρώ ο μέσος μηνιαίος μεικτός μισθός στην Ελλάδα

Σε 51,02 ευρώ ανέρχεται το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ο μέσος μηνιαίος μεικτός...

ΕΦΚΑ: Νέες διευκρινίσεις για τα μπλοκάκια

Σε νέες διευκρινίσεις που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών-ΔΠΥ («μπλοκάκι»), προχώρησε το βράδυ της Τρίτης 7 Μαρτίου 2017, η...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του πρώην ΟΓΑ

Την ένταξη των μισθωτών του πρώην ΟΓΑ στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προβλέπει σχετική εγκύκλιος, στην οποία καθορίζεται και το ύψος των εισφορών...

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώσουν οι μισθωτοί μηχανικοί

Τις ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλουν οι μισθωτοί μηχανικοί ορίζει σχετική εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στην οποία ανακοινώθηκε η ένταξη στον...

Υπ. Εργασίας: Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος για τα μπλοκάκια – Παραδείγματα

Σε διορθωτικές κινήσεις προχώρησε με εγκύκλιο εξέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου 2017 το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη...

Δημοφιλή άρθρα

Widgets Magazine