Ενισχύσεις 350.000 ευρώ σε Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, ύψους 350.000 ευρώ, προς τους δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Τα κονδύλια, επισημαίνεται από το υπουργείο, προορίζονται αποκλειστικά για τις πρώτες, άμεσες, ανάγκες εργασιών επιδιόρθωσης ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία.

Η χρηματοδότηση γίνεται με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Οι επιχορηγήσεις αφορούν κατά 200.000 ευρώ τον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και  για 150.000 ευρώ τον δήμο Μεγαρέων