Φ. Καραβίας – Eurobank: Στόχος η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή τραπεζική κανονικότητα

Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της Eurobank το σχέδιο-απόφαση συγχώνευσης με την Grivalia που οδηγεί στην ισχυρότερη κεφαλαιακά ελληνική τράπεζα, με δείκτη συνολικών κεφαλαίων 19% και στην περαιτέρω δραστική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) σε περίπου 15% στο τέλος του 2019 και σε μονοψήφιο ποσοστό έως το 2021.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας ο τελικός στόχος είναι το 2021 ο δείκτης να έχει υποχωρήσει στο 8,8%, που θα είναι πλέον συγκρίσιμος με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και θα σηματοδοτεί την επιστροφή στην ευρωπαϊκή τραπεζική κανονικότητα

Όπως έχει επισημανθεί πρόκειται για μία συγχώνευση υψηλής απόδοσης. Ειδικότερα η συγχώνευση αυξάνει τα κεφάλαια και τα κέρδη, ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ αυξάνεται στο 13,8% και τα προ προβλέψεων έσοδα στα 0,28 ευρώ ανά μετοχή. Ο ενιαίος όμιλος που προκύπτει από την συγχώνευση στοχεύει σε ισχυρά βιώσιμα κέρδη ανά μετοχή και σε απόδοση άνω του 10% επί των ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2020.

Στη έκτακτη γενική συνέλευση προήδρευσε για πρώτη φορά ο νέος πρόεδρος της Eurobank Γιώργος Ζανιάς.