ΕΝΦΙΑ 2023: Εκτυπώστε το νέο εκκαθαριστικό

Από σήμερα 29 Απριλίου 2023 ξεκινά η σταδιακή ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2023. Τα νέα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ 2023) αφορούν 7,2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων και θα πρέπει εξοφληθούν είτε εφάπαξ είτε σε 10 μηνιαίες δόσεις, με την 1η δόση στις 31 Μαΐου 2023 και την τελευταία (10η δόση) στις 29 Φεβρουαρίου 2024. Ο φόρος ΕΝΦΙΑ παραμένει ίδιος με πέρυσι, εκτός και εάν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη. Τα νέα εκκαθαριστικά μπορούν να τα βρουν οι φορολογούμενοι στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο TAXISnet.[Μπορείτε μπείτε στην εφαρμογή Ε9, να δείτε και να εκτυπώσετε το νέο εκκαθαριστικό σας για τον ΕΝΦΙΑ 2023 και να εκδώσετε την ταυτότητα οφειλής, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 1 Μαΐου 2023, 13:30

Οι δόσεις ΕΝΦΙΑ για το 2023

Η 1η δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2023
Η 2η δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023
Η 3η δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023
Η 4η δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023
Η 5η δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2023
Η 6η δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023
Η 7η δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023
Η 8η δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2023
Η 9η δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024
Η 10η δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024

Ο ΕΝΦΙΑ 2023

Όπως και πέρυσι, ο ΕΝΦΙΑ «καταβάλλεται σε έως δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί μέχρι τις 15 του μήνα αυτού, άλλως μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η Τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους».

Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα πραγματοποιηθεί σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στο τέλος Μαΐου 2023 και η τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου του 2024. Ο ΕΝΦΙΑ παραμένει ίδιος με πέρυσι, εκτός και εάν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη

Η κλίμακα εκπτώσεων του ΕΝΦΙΑ 2023

Σύμφωνα με την τροπολογία οι τελικές μειώσεις του ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας είναι οι εξής:

– Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 100.000 ευρώ, η έκπτωση είναι 30%.
– Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 150.000 ευρώ, έκπτωση 25%.
– Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 250.000 ευρώ, έκπτωση 20%.
– Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 300.000 ευρώ, έκπτωση 15%.
– Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 400.000 ευρώ, έκπτωση 10%.

Πως θα δείτε το νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2023

Τα νέα εκκαθαριστικά θα μπορούν να τα βρουν οι φορολογούμενοι στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο TAXISnet. Για να εκτυπώσουν το εκκαθαριστικό τους οι φορολογούμενοι αφού χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς τους για να μπουν στο site της ΑΑΔΕ (Taxis) θα πρέπει να επιλέξουν την εφαρμογή Ε9 και μετά να επιλέξουν το έτος 2023.

Το ειδοποιητήριο πληρωμής του ΕΝΦΙΑ 2023 με την ταυτότητα οφειλής, υπάρχει και στη σελίδα του Ε9 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου), στο αριστερό μέρος της οθόνης «Εκτυπώσεις».
– Εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2023 (σε αρχείο .pdf)
Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2023 (σε αρχείο .pdf)

[Μπορείτε μπείτε στην εφαρμογή Ε9, να δείτε και να εκτυπώσετε το νέο εκκαθαριστικό σας για τον ΕΝΦΙΑ 2023 και να εκδώσετε την ταυτότητα οφειλής, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Ο ΕΝΦΙΑ 2022

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών το 80% των 7,3 εκατ. ιδιοκτητών, θα κληθούν να πληρώσουν μικρότερο φόρο, το 13% θα πληρώσει τον ίδιο φόρο, ενώ ένα μικρό ποσοστό, περίπου 7 με 8%, θα πληρώσει αυξημένο φόρο.

Ο συνολικός φόρος θα είναι χαμηλότερος σε σχέση με πέρυσι κατά 380 εκατ., ενώ σε σχέση με αυτόν που πληρώθηκε για το 2019 η μείωση του φόρου είναι της τάξεως σχεδόν του 1 δισ. ευρώ. Μεσοσταθμικά η μείωση σε ποσοστό ανέρχεται στο 34%.

Στο νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρέχεται μια πλήρη εικόνα σχετικά με το ποσό του φόρου που αναλογεί με βάση την αντικειμενική αξία κάθε ακινήτου και αυτό που προκύπτει μετά τις μειώσεις ή τις προσαυξήσεις του φόρου. Συγκεκριμένα στο νέο εκκαθαριστικό αναγράφεται η νέα συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που έχει προκύψει μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, όπως επίσης και:

– Ο κύριος φόρος

– Η έκπτωση ή η προσαύξηση του κύριου φόρου βάσει συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας.

– Η έκπτωση 50% ή 100% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα.

– Το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ.

 

Τι αλλάζει στο ΕΝΦΙΑ 2022

Στα νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ ο συνολικός φόρος θα είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι κατά 354 εκατ. ευρώ και οι 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων, που αντιστοιχούν σε περίπου 5 εκατ. φορολογούμενους, θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με αυτόν που πλήρωσαν το 2021.

Ο νέος φόρος θα πληρωθεί σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Επίσης σύμφωνα με την πρόβλεψη, το 14% των ιδιοκτητών ακινήτων, περίπου 875.000 φορολογούμενοι, θα πληρώσουν τον ίδιο φόρο που πλήρωσαν και πέρυσι.

Οι μόνο που θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρο, είναι το 6% του συνόλου των ιδιοκτητών ακινήτων, δηλαδή περίπου 375.000. Από αυτούς οι μισοί, δηλαδή 187.500 φορολογούμενοι θα έχουν επιβάρυνση έως 50 ευρώ και οι υπόλοιποι θα πληρώσουν περισσότερα και θα είναι ανάλογα με τη ζώνη που είναι τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους.

Επίσης στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται νέες κλίμακες, με μειωμένους συντελεστές, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με τιμές ζώνης έως 3.000 ευρώ, προβλέπεται η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για τα φυσικά πρόσωπα και ενσωμάτωσή του στον κύριο φόρο, ενώ επίσης υπάρχουν και αλλαγές στην κλίμακα των εκπτώσεων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Τι αλλάζει στο νέο ΕΝΦΙΑ 2022

Τι αλλάζει με τον νέο ΕΝΦΙΑ – Ποιοι και πώς θα πληρώσουν λιγότερο φόρο

Η ΑΑΔΕ συνιστά στους ιδιοκτήτες ακινήτων, πριν πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ 2022, να επισκεφτούν πρώτα τις οφειλές εκτός ρύθμισης στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του Taxisnet, καθώς μπορεί να έχει πιστωθεί στον λογαριασμό τους επιστροφή φόρου ή κάποια έκπτωση με αποτέλεσμα το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλουν να είναι μικρότερο από αυτό που εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ  2022. Μπορείτε να δείτε την προσωποποιημένη πληροφόρηση του λογαριασμού σας στο Taxisnet, κάνοντας χρήση των κωδικών σας, επιλέγοντας το σχετικό Link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου.

Όσοι δεν καταβάλλουν τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ και τις πληρώσουν μελλοντικά (εκπρόθεσμη πληρωμή) συνεπάγεται πρόστιμο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Διαβάστε επίσης: Τροπολογία για κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε 28 μικρά νησιά

Απαλλαγή πληρωμής ΕΝΦΙΑ 2022 των πυρόπληκτων από τις φωτιές του Αυγούστου

Τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροκτήματα) που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ των ετών 2021, 2022 και 2023. Η εν λόγω διαδικασία θα δρομολογηθεί αρχικά μέσα από την ίδια πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, και κατόπιν θα πιστοποιείται με την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών.

Επιπλέον, ειδικά για το 2022, το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται στους δήμους Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας και Ιστιαίας- Αιδηψού, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποστεί μεμονωμένες ζημιές από τις πυρκαγιές, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.

Έκπτωση 50%

Περισσότεροι από 1.000.000 φορολογούμενοι είδαν πέρυσι έκπτωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 2020. Έκπτωση 50% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ είχαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, εφόσον πληρούσαν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα  150 τετραγωνικά.

3. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Έκπτωση 100%

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο/η σύζυγος, καθώς και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Οδηγίες πληρωμής

Η «ταυτότητα Οφειλής» ακολουθεί την οφειλή του ΕΝΦΙΑ μέχρι την εξόφλησή της. Μπορείτε να πληρώσετε μέρος (σε 6 δόσεις) ή σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα ή για όσους δεν έχουν πιστωτική κάρτα μέσω της «πάγιας ρύθμισης» του νόμου 4174/2013 του Υπ. Οικονομικών σε 12 μηνιαίες δόσεις αλλά με επιτόκιο 5% (βλέπε πιο κάτω αναλυτικά) ή το σύνολο της οφειλής (χωρίς έκπτωση), κάνοντας χρήση των τρόπων πληρωμής που διαθέτουν οι συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Οικονομικών τράπεζες (όπως πχ  εξόφληση στο γκισέ, web banking, mobile banking κλπ) και τα ΕΛ.ΤΑ (δείτε εδώ τα καταστήματα ΕΛΤΑ με με διευρυμένο ωράριο). Τα 9 πρώτα ψηφία της Τ.Ο. αντιστοιχούν στον Α.Φ.Μ. σας. Για την αποφυγή λαθών, να ελέγχετε την απόδειξη πληρωμής που λαμβάνετε από την Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ., ως προς την αναγραφή της σωστής Τ.Ο.  Για πληρωμή σε ταμείο τράπεζας ή στα ΕΛΤΑ θα πρέπει να εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο από την επιλογή «Στοιχεία δόσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α.» στη σελίδα/εφαρμογή του Περιουσιολογίου (Ε9). Μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή Ε9, να δείτε και να εκτυπώσετε το νέο εκκαθαριστικό σας για τον ΕΝΦΙΑ και να εκδώσετε την ταυτότητα οφειλής, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου.

Μειώστε τον ΕΝΦΙΑ 2023 διορθώνοντας τα λάθη του Ε9

Τροποποιητικη Ε9 2023: Εξάλλου, ανοιχτή ήταν η εφαρμογή του Taxis για διόρθωση λαθών στο έντυπο Ε9 του 2022 (π.χ. λάθη  σε αριθμό ορόφου, επιφάνεια τ.μ., ηλικίας ακινήτου [έτος έκδοσης της οικοδομικής αδείας], ποσοστό ιδιοκτησίας, κυριότητα, γεωγραφικός προσδιορισμός αγροτεμαχίου, αγροτεμάχιο με κτίσμα, ημιτελή κτίσματα τα οποία σε αυτή την περίπτωση δικαιούνται έκπτωση ΕΝΦΙΑ 60%, λάθος αναγραφή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, απόσταση αγροτεμαχίου από θάλασσα κλπ), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ στα εκκαθαριστικά τους. Σε περίπτωση που οι αλλαγές στο Ε9 γίνουν μετά την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών, θα ακολουθήσει και νέα εκκαθάριση στον ΕΝΦΙΑ (όπως έγινε και πέρυσι) με λιγότερο φόρο από τον αρχικό. Σε περίπτωση που προκύψει μείωση φόρου πάνω από 300 ευρώ οι ιδιοκτήτες θα κληθούν από την εφορία να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά προκειμένου να ελεγχθούν και να ολοκληρωθεί η νέα εκκαθάριση.

Πατήστε εδώ για χρηστικές πληροφορίες και συνδέσμους που αφορούσαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 και 2014.

 

Μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή Ε9, να δείτε και να εκτυπώσετε το νέο εκκαθαριστικό σας για τον ΕΝΦΙΑ 2023 και να εκδώσετε την ταυτότητα οφειλής, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο (link):

Προσωποποιημένη πληροφόρηση Taxisnet – Δείτε οφειλές για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ 2023