Κρίσεις στρατού 2020: Tακτικές – Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των ΕΔ

Το ΣΑΓΕ κατά την 6η Συνεδρίασή του, της Δευτέρας 09 Μαρτίου 2020, έκρινε για το Στρατό Ξηράς, ως ακολούθως :
1. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

         α. Υποστράτηγο (ΠΖ) Δεμέστιχα Πέτρο
β. Υποστράτηγο (ΜΧ) Λύκο Ευάγγελο
γ. Υποστράτηγο (ΠΖ) Κούκκο Δημήτριο
δ. Υποστράτηγο (ΤΘ) Ρώσση Σπύρο-Γεράσιμο
ε. Υποστράτηγο (ΠΖ) Ιλαρίδη Άγγελο
στ. Υποστράτηγο (ΜΧ) Κακαβά Λεωνίδα
ζ. Υποστράτηγο (ΠΖ) Φλάρη Νικόλαο

     2. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

         α. Υποστράτηγο (ΜΧ) Λάλο Νικόλαο
β. Υποστράτηγο (ΠΒ) Βιτετζάκη Δημοσθένη
γ. Υποστράτηγο (ΔΒ) Περβολαράκη Απόστολο
δ. Υποστράτηγο (ΠΒ) Πουλιανίτη Χρήστο
ε. Υποστράτηγο (ΠΖ) Σουρβά Ιωάννη