Λαϊκό Λαχείο 8-10-2021: Δείτε τα αποτελέσματα της 2ης ειδικής κλήρωσης (upd2)

Διακόσιοι (200) τυχεροί οι οποίοι κερδίζουν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ο καθένας, προέκυψαν από την 2η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 8 Οκτωβρίου 2021. Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας όλα τα αποτελέσματα με τους 200 νικητές και τον κατάλογο κερδών της 2ης Ειδικής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου.

Πατήστε εδώ για να δείτε ειδήσεις σχετικές με το Λαϊκό Λαχείο

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, 20:45

Δείτε επίσης σε βίντεο πιο κάτω τα αποτελέσματα της ειδικής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 8-10-2021.

Αποτελέσματα 2ης Ειδικής κλήρωσης Λαϊκού Λαχείου 2021


Χαρακτηριστικά της Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου 8-10-2021:

  • Η τιμή του κάθε τεμαχίου είναι €2 και του λαχνού (πεντάδας) €10.
  • Από την κλήρωση θα προκύψουν διακόσιοι (200) τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ο καθένας.
  • Το κέρδος των τυχερών λαχνών που θα προκύψουν από τις κληρώσεις αναλύεται ως εξής:Το κληρωθέν στοιχείο έκαστου τυχερού λαχνού κερδίζει οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον πρώτο τυχερό λαχνό της κάθε κλήρωσης, σε όλες τις άλλες σειρές, κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ.119 λαχνοί σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα με γνώμονα τον πρώτο κληρωθέντα τυχερό λαχνό από το Ειδικό Βιβλίο Αριθμών Λαϊκού Λαχείου κερδίζουν ως ακολούθως:
   – Οι πρώτοι 19 κερδίζουν από 500 ευρώ ο καθένας
   – Οι υπόλοιποι 100 κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας. Όλοι οι αριθμοί που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του πρώτου κληρωθέντα λαχνού κερδίζουν από 10 ευρώ.
  • Η 2η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου έγινε την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021, στις 19:00 και μεταδόθηκε από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Φορολογία Κερδών

Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)
Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Παραγραφή Κερδών

Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Καταβολή Κερδών – Βεβαίωση Κερδών
Τα χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με την επίδειξη του σώματος του Λαχνού και επαλήθευση του κέρδους του.
Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Αποτελέσματα 2ης ειδικής κλήρωσης Λαϊκού Λαχείου 2021

Laiko laxeio eidiki klirosi 8-10-2021
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link: