Ρυθμίσεις Τσίπρα για βελτίωση της θέσης των εργαζομένων

«Η στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και προϋπόθεση για μία βιώσιμη ανάπτυξη», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση του στο Twitter και σημειώνει πως «η κυβέρνηση υλοποιεί πολιτικές για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της επισφαλούς εργασίας».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού συνοδεύεται από 5 βασικούς άξονες αναφορικά με την αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας και την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων. Αναφέρεται ειδικότερα: «Βάζουμε τέλος στην αυθαιρεσία και την αδιαφορία. Προστατεύουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων»:

1. Ενισχύουμε το ΣΕΠΕ με επιπλέον εργαζόμενους και με 7,5 εκατ. Ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ.

2. Αλλάζουμε την αρχιτεκτονική του προστίμου με έκπτωση για την επιχείρηση εφόσον ο εργαζόμενος προσληφθεί με σχέση πλήρους απασχόλησης.

3. Βάζουμε κανόνες στο καθεστώς των εργολαβιών με συνευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους για την υγεία, την ασφάλεια, την αποζημίωση.

4. Βάζουμε κανόνες σε πρακτική άσκηση και μαθητεία με όριο στον αριθμό εργαζομένων και υποχρεωτική καταγραφή στο σύστημα ‘Εργάνη’.

5. Βάζουμε κανόνες για την υπερεργασία κάνοντας υποχρεωτική την καταγραφή και τις μεταβολές στο χρόνο εργασίας”.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του πρωθυπουργού (primeminister.gr) απαριθμούνται αναλυτικά οι «ρυθμίσεις για τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων» που επιχειρούνται με τους νόμους 4554/2018 που ψηφίστηκε πρόσφατα και 4488/2017 του περασμένου Σεπτεμβρίου. Επιπλέον επισημαίνεται και η επαναφορά των δυο βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων που έχει νομοθετηθεί από την κυβέρνηση και θα ισχύσει από την 21 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα του πρωθυπουργού:

«Η στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και μακροπρόθεσμη προϋπόθεση για μία βιώσιμη ανάπτυξη. H κυβέρνηση υλοποιεί πολιτικές υπέρ των εργαζομένων, σε συνέχεια προηγούμενων κρίσιμων παρεμβάσεων για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της επισφαλούς εργασίας. Ο Ν.4554/2018 που εισηγήθηκε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων είναι ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση.

-Αλλάζει η αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία με στόχο την ενδυνάμωση της θέσης του αδήλωτου εργαζόμενου, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του προστίμου και την αυστηροποίηση των κυρώσεων για τους συστηματικούς παραβάτες. Το νέο σύστημα κανόνων αποδίδει δικαιοσύνη στον εργαζόμενο και ενισχύει την απασχόληση με δικαιώματα καθώς μπορεί να οδηγήσει τον εργοδότη να προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο. Για πρώτη φορά προβλέπεται αναδρομική ασφαλιστική κάλυψη του αδήλωτου εργαζόμενου, καθώς θεωρείται κατά τεκμήριο ότι η εργασιακή σχέση διήρκησε 3 μήνες και ο εργοδότης οφείλει να αποδώσει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Επιπλέον, χορηγείται η δυνατότητα έκπτωσης στον εργοδότη σε περίπτωση που προχωρήσει μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες στην πρόσληψη του αδήλωτου εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ανάλογα με το διάστημα της πρόσληψης μειώνεται και το πρόστιμο.

-Για πρώτη φορά, τίθενται κανόνες στο καθεστώς των εργολαβιών και των υπεργολαβιών. Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν την συνευθύνη του αναθέτοντα, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων τους για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, των αποζημιώσεων απόλυσης, των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την παροχή της εργασίας τους.

-Ρυθμίζεται το καθεστώς της πρακτικής άσκηση και της μαθητείας καθώς θεσπίζεται η γενική υποχρέωση αναγραφής των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών στο π/σ «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος τήρησης των ορίων που προβλέπονται απ’ το νόμο. Ειδικά για όσους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις τίθεται ανώτατο όριο, με τον συνολικό αριθμό να μην μπορεί να ξεπερνά το 17% των εργαζομένων ανά επιχείρηση και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα ανά επιχείρηση.

-Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από την θερμική καταπόνηση. Θεσπίζεται η προστασία των εργαζομένων σε υπαίθριες εργασίες χώρους εργασίας με επιπλέον θερμική καταπόνηση καθώς και εν γένει εργασίες σε εξωτερικούς χώρους.

-Προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Εργασίας σε επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε υπερεργασία χωρίς να αυτή έχει δηλωθεί στο π/σ «ΕΡΓΑΝΗ».

-Εξασφαλίζεται η πληρέστερη δυνατή προστασία των εργαζομένων που βρίσκονται σε δυσχερή θέση λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη τους.

-Ορίζεται ρητά ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε ανέργους που δοκιμάζονται ιδιαίτερα από οικονομική κρίση είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές του ανέργου προς το Δημόσιο.

Ο νόμος αυτός, όπως και ο νόμος Ν.4488/2017 του περασμένου Σεπτεμβρίου που έθεσε κανόνες στα ωράρια και θωράκισε τους εργαζόμενους από την απλήρωτη εργασία, αποτελούν μια έμπρακτη απόδειξη του προσανατολισμού της κυβέρνησης στην ενίσχυση της θέσης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και του δρόμου πάνω στον οποίο θα συνεχίσουμε την άσκηση πολιτικής μετά την επιτυχημένη λήξη του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Είναι ο ίδιος δρόμος που έχουμε δείξει μέσα από την αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών για την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων και ειδικά των πιο ευάλωτων.

Είναι μια έμπρακτη απόδειξη του κεντρικού ρόλου που καταλαμβάνει στην αναπτυξιακή μας στρατηγική η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων και η προστασία της εργασίας. Στον ίδιο άξονα εξάλλου τοποθετείται και η επαναφορά των δυο βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων που έχει νομοθετηθεί από την κυβέρνησή μας και θα ισχύσει από την 21 Αυγούστου του 2018».