Τέλος εποχής – Τη διαγραφή 12 μετοχών αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών

Τη διαγραφή 10 μετοχών εταιρειών και 2 μετοχών τραπεζών, αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών.

Ειδικότερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, εξέτασε περιπτώσεις μετοχών εταιριών, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου περί διαγραφής και αποφάσισε τα εξής:

1.  Τη διαγραφή των μετοχών των εταιριών:

ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.
ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.E.
ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕΒΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.
ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ  Α.Ε.Β.Ε.

και των μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων:

T ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

οι οποίες τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Ως ημερομηνία αφαίρεσης όλων των μετοχών των προαναφερόμενων εταιριών από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζεται η Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018.

Σχετικές ανακοινώσεις των προαναφερόμενων εταιριών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, www.athexgroup.gr. Η εταιρία ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Χρηματιστηρίου για σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

2.            Τη χορήγηση προθεσμίας έως τις 30 Ιουνίου 2019 στις εταιρίες ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος των εταιριών και προκειμένου να άρουν τους λόγους που επιβάλουν τη διαγραφή των μετοχών τους.

Επίσης, ενέκρινε την παραίτηση της εταιρίας – μέλους του Χ.Α. «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιριών «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των ανωτέρω μετοχών ορίζεται η Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018.