Το ΔΝΤ έχει ένα απλό μήνυμα, η παγκόσμια ανάκαμψη θα ξεθωριάσει

«Μην ξεγελιέστε». Αυτό ήταν το απλό μήνυμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς τους υπεύθυνους χάραξης οικονομικής πολιτικής, καθώς εξέδωσε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία τόσο για το 2018 όσο και για το 2019. Νωρίτερα από ότι αναμένεται και όχι αργότερα, πιστεύει το ΔΝΤ, ότι η ανάκαμψη θα ξεθωριάσει.

Η ανάπτυξη στις ΗΠΑ ενισχύεται από φορολογικές περικοπές που δεν είναι πραγματικά απαραίτητες και θα μπορούσαν να προκαλέσουν πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αναταραχές στην ευρωζώνη – που χαρακτηρίζεται από ένα γηράσκοντα πληθυσμό και αυτό που το ΔΝΤ θεωρεί ως «έλλειψη δέσμευσης για οικονομικές μεταρρυθμίσεις» – δεν έχουν μειωθεί, αλλά αντιμετωπίζονται προς το παρόν από τις πολιτικές τόνωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.