www.efka.gov.gr: Εκτυπώστε τη Βεβαίωση Σύνταξης ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, ΤΑΝ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για φορολογική δήλωση 2018

Σε λειτουργία τέθηκαν την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 για το οικονομικό έτος 2018 (εισοδήματα 2017) η ηλεκτρονική υπηρεσία στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ αλλά και η ανάλογη υπηρεσία στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ, που επιτρέπει στους Συνταξιούχους (ή σε παιδιά / εγγόνια τους που είναι εξοικειωμένοι με το internet) να εκτυπώνουν οι ίδιοι τις Βεβαιώσεις Αποδοχών των τέως ταμείων,  ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ. Για τον ΟΓΑ δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί η ανάλογη εφαρμογή για το 2018. [Μπορείτε να εκτυπώσετε τη βεβαίωση σύνταξης στον ΟΑΕΕ,  ΟΓΑ ή ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, ΤΑΝ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το 2017, επιλέγοντας τα links στο τέλος του άρθρου].

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, 15:20

Βεβαίωση Εισφορών έτους για φορολογική χρήση

Επίσης, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει τους Αγρότες, Αυτοαπασχολουμενους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, ότι έχουν αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στον ιστότοπο www.efka.gov.gr οι βεβαιώσεις εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση. Συγκεκριμένα, ασφαλισμένοι που προέρχονται από τους εντασσόμενους Φορείς π. ΟΑΕΕ, π. ΟΓΑ και π. ΤΣΜΕΔΕ μπορούν να τις εκδώσουν από την επιλογή “Βεβαιώσεις εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση”, καθώς και από τις ιστοσελίδες των προϋφιστάμενων Φορέων.

Ασφαλισμένοι των υπολοίπων πρώην Φορέων, για την έκδοσή τους θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες.

Εκτυπώσετε τη βεβαίωση Εισφορών τ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,ΤΣΜΕΔΕ:
http://www.efka.gov.gr/_eservices/vevaioseis_eisforon.cfm

Βεβαίωση Σύνταξης ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, ΤΑΝ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΟΑΕΕ: Εκτύπωση βεβαίωσης σύνταξης 2017

Ειδικότερα, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών 2017 των συνταξιούχων του τέως Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών στην ιστοσελίδα του τέως Οργανισμού.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων φορολογητέου έτους 2017 με χρήση του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. του δικαιούχου.

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

  • Α.Φ.Μ : 9 ψηφία
  • Α.Μ.Κ.Α : 11 ψηφία

*Για την εκτύπωση της Βεβαίωσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ .

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ, έχοντας μαζί σας:
α) Αστυνομική Ταυτότητα
β) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
γ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ(Εκτυπώστε απο το www.amka.gr ή με την κάρτα ΑΜΚΑ ή βεβαίωση ΑΜΚΑ απο τα ΚΕΠ)

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον ΑΜΚΑ, μπορείτε να τον βρείτε στη σελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/ Δείτε εδώ αν έχετε ΑΜΚΑ.

 

ΤΣΜΕΔΕ

Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να εκδόσουν τη Βεβαίωση Αποδοχων 2017, κάνοντας είσοδο στην ιστοσελίδα με χρήση των προσωπικών τους κωδικών και χωρίς την ανάγκη εισαγωγής Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και Αρ. Σύνταξης, από την επιλογή: “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες” –> “Συνταξιούχοι” –> “Βεβαίωση Εφορίας Συνταξιούχου”.

Συμπληρώστε υποχρεωτικά και τα 4 ζητούμενα πεδία της αίτησης και πατήστε “Εύρεση”.

Στο πεδίο Πολλαπλότητα συμπληρώστε ανάλογα με την ιδιότητα σας:
0 : Δικαιούχος
Α : Συζυγος
Β,Γ,Δ,Ε : Τέκνα

ΟΓΑ

Η εκτύπωση της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) του Ασφαλισμένου. Ο ΕΦΚΑ με ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας 25-6-2018 ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών που έχουν παρακρατηθεί το 2017 μέσω εξαργύρωσης εργοσήμου π. ΟΓΑ, για τους εργάτες γης που έχουν εγγραφεί εντός του 2017 στα Μητρώα του ΕΦΚΑ έχουν αναρτηθεί στον ατομικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην επιλογή «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ.Α.».

[Μπορείτε να εκτυπώσετε τη βεβαίωση σύνταξης στον ΟΓΑ για το 2017, επιλέγοντας το σχετικό link στο τέλος του άρθρου].

– Στη περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί στο αρχείο πληρωμών των συνταξιούχων σωστός ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ η βεβαίωση δεν εκτυπώνεται. Ο συνταξιούχος πρέπει να απευθυνθεί για τη διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ με την κάρτα του ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα).

– Αν ο συνταξιούχος είχε οφειλή προς τον Οργανισμό, έκανε αποπληρωμή οφειλής και επιθυμεί την έκδοση τροποποιημένης βεβαίωσης αποδοχών για να κάνει τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η βεβαίωση αποδοχών εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του συνταξιούχου, προς τον Κλάδο Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων & Πληρωμής Συντάξεων (Κεντρική Υπηρεσία fax 210 3822871), με συνημμένο αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής.

Υγειονομικών

Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, από τις 5 Ιουνίου 2018, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ οι βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων τομέα Υγειονομικών έτους 2017 για φορολογική χρήση. [Μπορείτε να εκτυπώσετε τη βεβαίωση σύνταξης, επιλέγοντας τα links στο τέλος του άρθρου]. Εκεί συμπληρώνετε τα αναφερόμενα πεδία ταυτοποίησης, ως εξής:

ΑΜ Συνταξιούχου: Συμπληρώνουν τα επτά πρώτα ψηφία του ΑΜ Συνταξιούχου, π.χ. 5019ΧΧΧ.

ΑΜΚΑ Συνταξιούχου.

ΑΦΜ Συνταξιούχου.

Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης: Συμπληρώνουν τον κωδικό που εμφανίζει το σύστημα.

Δεν απαιτείται ο ΑΜ ΔΙ.ΑΣ.

Στη συνέχεια, επιλέγουν το κουμπί «Αναζήτηση», μετά το κουμπί «Επιλογή», ακολουθεί το κουμπί «Έλεγχος» και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή «Βεβαίωση Συντάξεων».

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εκκαθάρισης παροχών συντάξεων στα τηλέφωνα: 2132169378 ή 314 ή 315.

Εκτυπώσετε τη βεβαίωση σύνταξης 2017 τ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ-ΤΑΝ :

Εκτυπώστε τη βεβαίωση σύνταξης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ επιλέγοντας το παρακάτω link: http://www.idika.gr/forologikes-bebaiwseis-synta3iouxwn

Εκτυπώστε τη βεβαίωση σύνταξης ΝΑΤ επιλέγοντας το παρακάτω link:
http://www.nat.gr/site/categories/Ipiressies_nat/annualReport.csp

Εκτυπώστε τη βεβαίωση σύνταξης ΕΤΑΑ-ΤΑΝ επιλέγοντας το παρακάτω link:
http://www.tnomik.gr/beb_synt_2016/

Εκτυπώστε τη βεβαίωση σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ επιλέγοντας το παρακάτω link:
Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων 2017

Εκτυπώστε τη βεβαίωση σύνταξης ΟΓΑ επιλέγοντας το παρακάτω link:
https://apps.ogaservices.gr/apps/index.php/bebaiwsi_synt

Εκτυπώστε τη βεβαίωση σύνταξης ΟΑΕΕ επιλέγοντας το παρακάτω link:
https://www.oaee.gr/introfrm_apodoxesoaee.asp