www.gsis.gr: Κάντε αίτηση για τις 120 δόσεις

Την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται και στην απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.[Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στις 120 δόσεις (Εξωδικαστικό Μηχανισμό), επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου].

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους http://www.keyd.gov.gr/

Αναλυτικότερα, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν:

Α. Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή/και οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους.

Β. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016) καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών , με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:

Α. Οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α’ 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο και

Β. Οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών.

Κατόπιν των ανωτέρω ο οφειλέτης , ο οποίος εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες και οι συνολικές οφειλές του προς το δημόσιο δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, υποβάλλει αίτηση στη Φορολογική Διοίκηση από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.

Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο λαμβάνονται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, των οφειλετών.

Ρύθμιση ανά κατηγορία οφειλετών:

1.Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ.

Α. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 3.000 ευρώ:

-Τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού

-Καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων ως εξής, ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 36.

Β. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ:

– Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:

-?Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

2. Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους.

Α. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ ισχύει όπως ακριβώς τα προηγούμενα.

Β. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ:

-Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.

-Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων. Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

3. Ρυθμίσεις για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα.

Α. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το δημόσιο έως 20.000 ευρώ, όπως ακριβώς για τις οφειλές έως 20.000 ευρώ για αυτούς που έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Β. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το δημόσιο από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ. Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:

-Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.

-Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, ως εξής:

-Ελάχιστο ποσό έκαστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

Το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις:

1) Σε περίπτωση που διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο

2) Εφόσον η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 20.000 και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής.

Χρήσιμο Υλικό για τον Νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και την υποβολή της αίτησης

Σε κάθε σύνδεσμο παρακάτω επισυνάπτεται υλικό που αφορά το Θεσμικό Πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, Υποδείγματα Εντύπων απαραίτητα για την αίτηση, Ενημερωτικό Υλικό και οι Συχνές Ερωτήσεις.

  • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θ1 ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Θ2 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ν.4469/17

Θ3 ΠΟΛ.1105/12-7-17

Θ4 ΠΟΛ.1124/31-7-17

Θ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.32320-1841/10-7-17

Θ6 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΕΑΟ ΑΡ.30/21-7-17

Θ7 ΚΥΑ.4158/17  (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ)

Θ8 ΚΥΑ.116821/17 (ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ)

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ –ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Υ1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υ2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υ3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ –ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υ4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υ5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ Φ.Π. ΚΑΙ Ν.Π. ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Υ6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ – ΤΥΠΟΣ Ι

Υ7 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ – ΤΥΠΟΣ ΙΙ

Υ8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Y9 ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Υ10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Ε1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ/ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ε2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ/ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ

Ε3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ε4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ε5 ΔΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ε6 ΔΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ε7 ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Ν.4469/17

Ε8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ  Ν.4469/17

Ε9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  Ν.4469/17

E10 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΡΟΛΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΑ

Ε11 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΡΟΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ

Ε12 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Ε13 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΡΟΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΩΤΗ

  • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σ1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ.4469/2017

Σ2 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ 20.000 € ΕΩΣ 50.000€

Σ3 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ 

  • Για τα ερωτήματά σας μπορείτε να στέλνετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 ocw-info@keyd.gov.gr

Πατήστε το παραπάνω Link (σύνδεσμο) για την Αίτηση Υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό:

https://www1.gsis.gr/dsae/ocwrequest