www.ika.gr: Εκτυπώστε τη Βεβαίωση Σύνταξης ΙΚΑ για φορολογική δήλωση 2019

Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, τέθηκε σε λειτουργία, τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και για το οικονομικό έτος 2019 (εισοδήματα 2018) η ηλεκτρονική υπηρεσία (στην ιστοσελίδα www.ika.gr) που επιτρέπει στους Συνταξιούχους (ή σε παιδιά / εγγόνια τους που είναι εξοικειωμένοι με το internet) να εκτυπώνουν οι ίδιοι τις Βεβαιώσεις Αποδοχών των τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ) και των ενταχθέντων ταμείων τ. ΤΑΠΟΤΕ,  τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ, τ. ΤΑΠ–ΕΤΒΑ, τ. ΤΥΔΚΥ, τ. ΤΑΠΑΕ–ΕΘΝΙΚΗ, τ. ΤΣΑΥ, τ. ΗΣΑΠ, τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, τ. ΤΑΠΤΠ, τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, τ. ΤΣΠΕΤΕ, τ. ΤΑΠΙΛΤ, 0441 τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ και τ. ΤΑΥΕΒΖ για όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). [Μπορείτε να εκτυπώσετε τη βεβαίωση σύνταξης ΙΚΑ για το 2017, επιλέγοντας το link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου].

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, 18:02

Υπενθυμίζεται ότι από το 2013 το ΙΚΑ έχει βάλει τέλος στην αποστολή των βεβαιώσεων συντάξεων που έστελνε ταχυδρομικά.

Εκτύπωση βεβαίωσης σύνταξης 2018

Οι βεβαιώσεις αφορούν ποσά συντάξεων που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2018 (1-1-2018 έως 31-12-2018) και έτσι οι συνταξιούχοι ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2019 που ξεκίνησε μέσω του TAXIS από το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαρτίου 2019, έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τη βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση απευθείας διαδικτυακά. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί και τους συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ζουν στο εξωτερικό και θα έχουν άμεση πρόσβαση στις Βεβαιώσεις Αποδοχών από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι των ταμείων ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΝΑΤ που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) δύνανται να εξυπηρετούνται (δηλαδή θα λαμβάνουν τις βεβαιώσεις των συντάξεων τους εκτυπωμένες) από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Θυμίζουμε ότι και φέτος τα ποσά των συντάξεων που έχουν καταβληθεί θα αποσταλούν στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών και θα προσυμπληρωθούν αυτόματα στις φορολογικές δηλώσεις των συνταξιούχων. Οι κωδικοί που προσυμπληρώνονται με τα εισοδήματα είναι: 301-302, 303-304, 321-322 και 317-318 (πίνακας μισθωτών υπηρεσιών) 313-314, 315-316, 333-334 (πίνακας παρακαρατηθέντων φόρων) καθώς και 343-344 για εισόδημα των περιπτ. 1,2,3,4,6 του πίνακα 4Α για το οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (δηλαδή που λόγω λάθους δεν έχει συμπληρωθεί αυτόματα στη φορολογική δήλωση 2017). 

Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε άλλο λόγο δεν έχουν προ-συμπληρωθεί  τα ποσά στη φορολογική δήλωση 2019 (π.χ.,  εξαιτίας λάθους ταυτότητας ή ΑΦΜ), τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς 343-344 (εισόδημα των περ. 1,2,3,4,6 πιν. 4Α και παρ. 4 άρθρ. 13 Κ.Φ.Ε. χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση) και κωδικοί 345-346-347-348-349-350.

Καλό λοιπόν θα είναι να ελέγξετε τα ποσά των συντάξεων που έχουν προσυμπληρωθεί στη φορολογική σας δήλωση του 2019, με το έντυπο της βεβαίωσης συντάξεων που θα εκτυπώσετε επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Σε περίπτωση λάθους (όταν δεν ταυτίζονται τα ποσά της βεβαίωσης με αυτά που έχουν προσυμπληρωθεί στη φορολογική δήλωση 2018):

Εάν ο ασφαλιστικός φορέας δεν έχει υποβάλλει τη βεβαίωση συντάξεων ή αμοιβών, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα  και  παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. (Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κληθείτε να αποστείλετε  στην ΔΗΛΕΔ τις σχετικές βεβαιώσεις ).

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης συντάξεων είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, θα  πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:  

  • Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα  δαπάνες κ.τ.λ.)
  • Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης  Ε1
  • Επικοινωνήστε με τον φορέα και  σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης, βάσει  της ΠΟΛ 1039/2014.
  • Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης  Συναλλασσομένων μέσω  e-mail  ή στα τηλέφωνα 210 480 2552 και 15515.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Ο χρήστης της υπηρεσίας θα πρέπει να πληκτρολογήσει υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου, τον ΑΦΜ και τον Αριθμό Μητρώου ΔΙΑΣ. Ο Αριθμός Μητρώου ΔΙΑΣ (Α.Μ. ΔΙΑΣ /15 ψηφία) αναγράφεται πάνω στο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεως με το οποίο προσέρχεται ο συνταξιούχος στο κατάστημα για να πραγματοποιήσει την καταγραφή της φυσικής παρουσίας του και έχει την μορφή «ΚΚΚΚ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ Χ»

Για την έκδοση της βεβαίωσης Οικ. Έτους 2019 (εισοδήματα έτους 2018) για κάθε Φορέα Ασφάλισης, απαιτείται η καταχώρηση κάθε ΑΜ ΔΙΑΣ ξεχωριστά, ασχέτως αν εκδίδεται ένα Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων (πχ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ κλπ).

Μέσω της υπηρεσίας, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδώσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ όπου τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ ΔΙΑΣ προσδιορίζουν τον φορέα συνταξιοδότησης: 0200 (ΕΦΚΑ), 0150 (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), 0151 (τ. ΕΤΕΑΜ), 0416 (τ. ΤΑΠΟΤΕ), 0164 (τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ), 0165 (τ. ΤΑΠ–ΕΤΒΑ), 0171 (τ. ΤΥΔΚΥ), 0167 (τ. ΤΑΠΑΕ–ΕΘΝΙΚΗ), 2080 (τ. ΤΣΑΥ), 0168 (τ. ΗΣΑΠ), 0169 (τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ), 0477 (τ. ΤΑΠΤΠ), 0478 (τ. ΤΕΑΠΕΤΕ), 0166 (τ. ΤΣΠΕΤΕ), 2008 (τ. ΤΑΠΙΛΤ), 0441 (τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ) και 0470 (τ. ΤΑΥΕΒΖ).

Πατήστε εδώ για να δείτε δείγμα του ενημερωτικού σημειώματος συντάξεων του ΙΚΑ

[Μπορείτε να εκτυπώσετε τη βεβαίωση σύνταξης για το 2018, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

* Επιλέξτε εάν είστε συνταξιούχος κάτοικος Ελλάδας ή κάτοικος Εξωτερικού (Αρμοδιότητας Περ/κου Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών).

* Εάν είστε κάτοικος Ελλάδας, καταχωρήστε τα 7 πρώτα ψηφία του Α.Μ. (γράμματα ή νούμερα), Α.Μ. ΔΙΑΣ  Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

* Εάν είστε κάτοικος Εξωτερικού (Αρμοδιότητας Περ/κού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών), καταχωρήστε τα 7 πρώτα ψηφία του ΑΜ (γράμματα ή νούμερα), επιλέξτε την κατηγορία σύνταξης που λαμβάνετε, καταχωρήστε Επίθετο, Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

* Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική.
* Εισάγετε τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης (κωδικός).
* Πατήστε έλεγχος.

* Εάν τα στοιχεία που καταχωρήσατε ταυτίζονται με αυτά των αρχείων συντάξεων, εμφανίζεται η σχετική βεβαίωση και μπορείτε να προχωρήσετε στην εκτύπωσή της. Σας ενημερώνουμε δε ότι σε περίπτωση που υποβάλλετε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ηλεκτρονικά, δεν είναι απαραίτητη η εκτύπωση της Βεβαίωσης Συντάξεων και η προσκόμιση αυτής στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. Μπορείτε όμως, να αποθηκεύσετε τη βεβαίωση αυτή στον υπολογιστή σας για μελλοντική χρήση, ή να την εκδώσετε οποτεδήποτε, μέσω της ίδιας εφαρμογής, εφόσον σας ζητηθεί από την αρμοδία Δ.Ο.Υ.

* Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τα ποσά που εμφανίζονται στην Βεβαίωση Συντάξεων του 2018, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τοπικό κατάστημα ΙΚΑ της περιοχής σας.

* Εάν τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν ταυτίζονται με αυτά των αρχείων συντάξεων, σχετικό μήνυμα σας ενημερώνει για τη μη ταυτοποίηση αλλά συγχρόνως σας δίνεται η δυνατότητα να εκδώσετε τη Βεβαίωση Συντάξεων με τα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία μας. Εάν χρειαστεί διόρθωση των στοιχείων σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε τμήμα πληρωμών συντάξεων του Υποκ/ματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

* Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται η καταχώρηση κάθε ΑΜ ΔΙΑΣ ξεχωριστά για κάθε φορέα, ασχέτως αν εκδίδεται ένα Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων. Σε περίπτωση που για τον ίδιο φορέα έχει γίνει αλλαγή του ΑΜ ΔΙΑΣ εντός του έτους, παρακαλούμε αναζητήστε την Βεβαίωση Συντάξεων και με τους δύο ΑΜ ΔΙΑΣ.

* Σημειώνεται ότι αν στο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων είναι συμπληρωμένοι και οι δύο Α.Μ. ΔΙΑΣ (ΙΚΑ και ΕΤΕΑΜ), για την έκδοση της βεβαίωσης, απαιτείται η καταχώρηση ενός από τους δύο A.M. ΔΙΑΣ. Εάν λαμβάνετε περισσότερα από ένα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων (δηλ. λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις), επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία για κάθε Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ξεχωριστά. Σε περίπτωση που για τον ίδιο φορέα έχει γίνει αλλαγή του ΑΜ ΔΙΑΣ εντός του έτους, παρακαλούμε αναζητήστε την Βεβαίωση Συντάξεων και με τους δύο ΑΜ ΔΙΑΣ.

* Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τα ποσά που εμφανίζονται στη Βεβαίωση Συντάξεων τότε, αν είστε συνταξιούχος ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΕΤΕΑ απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα πληρωμών συντάξεων του Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας σας, αν είστε συνταξιούχος του τ.ΤΑΠΟΤΕ απευθυνθείτε στο Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΑΠΟΤΕ και αν είστε συνταξιούχος του τ.ΤΑΠΙΛΤ απευθυνθείτε στο Υποκατάστημα των Εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων Τραπέζών.

Εκτυπώστε τη βεβαίωση σύνταξης επιλέγοντας το παρακάτω link: