ΔΕΗ: Τα αποτελέσματα της ΑΜΚ

Τα αποτελέσματα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε επίσημα η ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο, από τα οποία προκύπτει ότι το 85% των νέων μετοχών διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής χρονοδιάγραμμα, η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών αναμένεται την προσεχή Τρίτη 16 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της αύξησης κεφαλαίου είναι τα εξής:

– Εκδόθηκαν 150.000.000 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 9 ευρώ ανά νέα μετοχή (στο ανώτατο εύρος).

– Το 15% (22.500.000 μετοχές) των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά (Ελλάδα) και 85% (127.500.000 Μετοχές) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά (ιδιωτική τοποθέτηση).

– Στην Δημόσια Προσφορά το 60,02% των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες και το 39,98% σε θεσμικούς επενδυτές.

– Στην Διεθνή Προσφορά το 29,96% των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν στον Cornerstone Επενδυτή Selath Holdings S.à r.l. (CVC), το 9,21% στην ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) και το υπόλοιπο 60,83% σε λοιπούς επενδυτές.

– Τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η εταιρεία μέσω της συνδυασμένης προσφοράς ανέρχονται σε 1.350.000.000 ευρώ (Δημόσια Προσφορά 202.500.000 ευρώ και Διεθνής Προσφορά 1.147.500.000 ευρώ).