Κρίσεις Λιμενικού Σώματος 2021: Υπαρχηγούς επέλεξε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων

Συνεκλήθη στις 17 Μαρτίου το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2021, υπό την προεδρία του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και της κενωθείσας θέσης του νεότερου υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο αντιναύαρχος Νικόλαος Ισάκογλου του Αναστασίου αναλαμβάνει τη θέση του πρώτου υπαρχηγού του Λιμενικού Σώματος, ενώ τη θέση του δεύτερου υπαρχηγού αναλαμβάνει ο υποναύαρχος Γεώργιος Αλεξανδράκης του Ελευθερίου, ο οποίος προάγεται στον βαθμό του αντιναυάρχου.

Για την πλήρωση της θέσης υποναυάρχου επελέγη ο αρχιπλοίαρχος Αντώνιος Μάζης του Σπυρίδωνος.

Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του αρχαιότερου υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του αντιναύαρχου Κωνσταντίνου Πουλή του Γεωργίου.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ανώτατου Συμβουλίου εκρίθησαν δύο αντιναύαρχοι ΛΣ, επτά υποναύαρχοι, δεκαοκτώ αρχιπλοίαρχοι και ένας αρχιπλοίαρχος υγειονομικός.