Με τιμή 8,5 έως 9 ευρώ η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Σε επίπεδα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ και μέχρι 1,35 δισ. φθάνουν τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε απόψε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Συγκεκριμένα, θα εκδοθούν από 130 έως 150 εκατ. νέες μετοχές, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται από 8,50 ευρώ έως 9 ευρώ. Συνεπώς το εύρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν, θα κυμανθεί από 1,105 δισ. έως 1,350 δισ. ευρώ.

Το ΔΣ της ΔΕΗ ενέκρινε απόψε το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου, με συνδυασμό δημόσιας εγγραφής και ιδιωτικής τοποθέτησης, προκειμένου να σταλεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η έγκριση της Επιτροπής αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την Τρίτη 2 Νοεμβρίου και θα κλείσει την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου. Η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών θα καθορισθεί από το διοικητικό συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της ιδιωτικής τοποθέτησης, και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της συνδυασμένης προσφοράς.

Η κατανομή των μετοχών στη δημόσια εγγραφή και την ιδιωτική τοποθέτηση θα καθοριστεί στο τέλος της διαδικασίας ανάλογα με την ζήτηση που θα εκδηλωθεί. Προτεραιότητα θα δοθεί στους υφιστάμενους μετόχους, με βάση το μετοχολογιο της 2ας Νοεμβρίου.