Τέλη κυκλοφορίας 2021 ανά μήνα – Ενεργοποιείται η απόφαση από τον Μάιο

Ενεργοποιείται από τον Μάιο του 2021 η διάταξη νόμου που προβλέπει την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ανά μήνα και χωρίς καμία χρηματική ποινή προκειμένου οι πολίτες να μπορούν κυκλοφορούν τα οχήματα τους που βρίσκονται σε ακινησία, ανέφερε το πρωί του Σαββάτου 13-3-2021 ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Δείτε πιο κάτω αναλυτικές πληροφορίες και προχωρήστε σε ηλεκτρονική άρση ακινησίας του οχήματος (αυτοκινήτου κλπ) μέσω της εφαρμογής της myCAR της ΑΑΔΕ, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου.

Θυμίζουμε ότι πλέον η κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά. Διαβάστε περισσότερα εδώ: myCAR: Βήμα-βήμα πως να κάνετε ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων.

Τι έγινε το 2020

Σύμφωνα με την απόφαση που εφαρμόστηκε το 2020, προβλέπεται ότι στην περίπτωση εκούσιας ακινησίας, οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή άπαξ εντός του έτους, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετησίων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής. Επομένως, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2 μηνών, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, κ.ο.κ.

Η επιλογή χρονικού διαστήματος άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου, εντός του 2021, άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αναλογική καταβολή. Κατ’ αναλογία, οποιοδήποτε νέο αίτημα μετατροπής του αρχικού αιτήματος άρσης της ακινησίας (πχ από 1 σε 2 ή 3 μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους κλπ), δεν γίνεται δεκτό, καθώς η απαλλαγή χορηγείται άπαξ και για το συγκεκριμένο αρχικό χρονικό διάστημα. Η αλλαγή χρονικού διαστήματος, πραγματοποιείται μόνο εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που αρχικά είχε καταβληθεί. Εξυπακούεται ότι η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει μετατροπή του αρχικού αιτήματος, δηλαδή πριν την λήξη του μήνα για τον οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας.

Παράδειγμα

Έστω Ε.Ι.Χ., με αναλογούντα ετήσια τέλη κυκλοφορίας 120 ευρώ, το οποίο τελεί σε ακινησία. Το ποσό που οφείλει να πληρώσει, πριν την θέση σε κίνηση του οχήματός του, είναι 120 ευρώ Χ 3/12 =30 ευρώ. Ο μήνας της αίτησης (πχ Ιούλιος) λογίζεται ως ολόκληρος μήνας για τον υπολογισμό των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας. Ο ιδιοκτήτης του εν λόγω οχήματος, οφείλει να καταθέσει τις πινακίδες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, δηλαδή 30-9-2021. Εάν η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας συντελεστεί μετά την προθεσμία αυτή, π.χ. την 1η Οκτωβρίου 2021, επιβάλλεται κατά τα ως άνω αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας δηλ. στην περίπτωσή μας 120 ευρώ Χ 2 = 240 ευρώ.

Ψηφιακή άρση Ακινησίας μέσω myCAR

Μέσω της εφαρμογής γίνεται ηλεκτρονική άρση ακινησίας, για επιβατικά ΙΧ οχήματα και μοτοσυκλέτες ΙΧ, τα οποία έχουν τεθεί σε ακινησία ηλεκτρονικά.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής άρσης ακινησίας οχημάτων καταλαμβάνει τα οχήματα που εμφανίζονται «σε ακινησία» στο Πληροφοριακό
Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ, τα δε οχήματα αυτά καθώς και τα στοιχεία κυκλοφορίας τους βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.

1 Προϋποθέσεις – Τέλη Κυκλοφορίας και Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Για την άρση της ακινησίας απαιτείται:

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση

Η ύπαρξη ενεργού συμβολαίου ασφάλισης

Σε περίπτωση που δεν είναι πληρωμένα τα τέλη, εμφανίζεται ένα κουμπί, μέσω του οποίου τυπώνεται το ειδοποιητήριο των τελών, ώστε να μπορέσει να γίνει η πληρωμή με τον σωστό Κωδικό Πληρωμής.

Ο έλεγχος ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου διενεργείται μέσω web service με την ένωση ασφαλιστικών εταιρειών.

2 Διαχείριση αιτήσεων άρσης ακινησίας

Η διαχείριση των αιτήσεων είναι ίδια με αυτή των αιτήσεων θέσης οχήματος σε ηλεκτρονική ακινησία.

Σε αντίθεση με τις αιτήσεις για θέση του οχήματος σε ακινησία, στις αιτήσεις άρσης ηλεκτρονικής ακινησίας δεν προβλέπεται η διαδικασία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, σε περίπτωση που η αρχική αίτηση έχει οριστικοποιηθεί.

Η ενημέρωση των ιδιοκτητών για την άρση της ακινησίας ή για την ανάγκη έγκρισης της άρσης ακινησίας (σε περίπτωση πολλαπλών ιδιοκτητών) γίνεται ακριβώς όπως και στις αιτήσεις για θέση του οχήματος σε ακινησία.

myCAR

Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονικά τις πινακίδες του αυτοκινήτου (οχήματος) σας, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο (link):