Εξαγορά της Eurobank Property Services από την ιταλική Cerved

O ιταλικός όμιλος Cerved, που κατέχει κορυφαία θέση στους τομείς της ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανακοίνωσε σήμερα ότι, μέσω της θυγατρικής του, Cerved Credit Management Group S.r.l., κατέληξε σε δεσμευτική συμφωνία με τη Εurobank Ergasias S.Α. για την εξ ολοκλήρου εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services S.A. στην Ελλάδα, καθώς και των θυγατρικών της σε Ρουμανία και Σερβία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cerved Credit Management Group, Andrea Mignanelli, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «H εξαγορά της Eurobank Property Services S.A. απορρέει από τη βούλησή μας να ενισχύσουμε περαιτέρω τον ηγετικό μας ρόλο στον τομέα της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, διευρύνοντας το φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβάνοντας επίσης υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω εξαγορών, τόσο στην Ιταλία όσο και διεθνώς. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την Eurobank Property Services σε ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών στο χώρο της διαχείρισης ακινήτων, εκμεταλλευόμενοι τις σχετικές συνέργειες με την Cerved Credit Management Greece, τη νέα θυγατρική του ομίλου μας, που αδειοδοτήθηκε πρόσφατα από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs). Aναμένουμε ότι η δραστηριότητά μας στην Ελλάδα θα ξεπεράσει από πλευράς εσόδων pro forma τα 10 εκατομμύρια ευρώ το 2019 με μια ελκυστική προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης μεσομακροπροόθεσμα, χάρη και στη συνεργασία μας με την τράπεζα Eurobank».

O αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Eurobank Σταύρος Ιωάννου, επεσήμανε: «Με τη συναλλαγή αυτή οικοδομούμε μια στρατηγική συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με την Cerved, μια εταιρεία με εκτεταμένη παρουσία και εμπειρία στο χώρο. Η είσοδος παικτών, όπως η Cerved, στην ελληνική αγορά θα συνδράμει στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων, που συνδέονται με το μεγάλο όγκο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και την προοπτική αύξησης των χαρτοφυλακίων ακινήτων των τραπεζών στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής διαχείρισης».