Η πλειοψηφία των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών, επέστρεψε στην κερδοφορία το 2016, μετά από έξι χρήσεις. Σύμφωνα με την Beta ΑΕΠΕΥ, σε σύνολο 193 ισολογισμών που εξέτασε, σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας καταγράφεται άνοδος 114,3% στο 1,009 δισ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται μειωμένος κατά 1,7% στα 62,889 δισ. και τα λειτουργικά κέρδη των εισηγμένων εμφανίζονται αυξημένα κατά 4,8% στα 8,54 δισ. ευρώ.

Από τις 101 κερδοφόρες εταιρίες, 41 αύξησαν τα κέρδη τους, 33 υπέστησαν μείωση και 27 επέστρεψαν σε κέρδη από ζημίες. Στον αντίποδα, από τις 92 ζημιογόνες, οι 25 αύξησαν τις ζημίες τους, 57 τις μείωσαν ενώ 10 εταιρίες επέστρεψαν σε ζημίες από κέρδη.

Η τελευταία χρήση που οι εισηγμένες στο σύνολο ήταν κερδοφόρες ήταν το 2013, όταν είχαν εμφανίσει κερδοφορία 2,5 δισ., ωστόσο το 65% των εταιριών ήταν ζημιογόνο.

Το 2016 η επιστροφή σε κέρδη ήταν όπως πρέπει, καθώς, εκτός από το 1 δισ. ευρώ καθαρή κερδοφορία, το 52% των εταιριών έκλεισε τη χρονιά στο «συν». Η τάση αυτή δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, είναι προϊόν αποχωρήσεων/χρεοκοπιών, συγχωνεύσεων, βελτιώσεων και κυρίως σταθεροποίησης της οικονομίας όπως εκφράστηκε στα νούμερα του ΑΕΠ το 2016.

Η μείωση του τζίρου κατά 1,7% προέρχεται αποκλειστικά από τον κλάδο διύλισης και εμπορίας καυσίμων (-6,7%) λόγω της μείωσης της τιμής του αργού πετρελαίου κατά την διάρκεια της χρονιάς και του ειδικού βάρους (~24%) που έχει ο κλάδος στο σύνολο. Αν εξαιρεθούν τα διυλιστήρια, ο τζίρος εμφανίζεται αμετάβλητος αντανακλώντας απόλυτα την στασιμότητα της ελληνικής οικονομίας στο σύνολο της περυσινής χρονιάς.

Καλύτερη εικόνα κλαδικά εμφανίζουν οι κατασκευές (+22%), λόγω της ισχυρής εικόνας που παρουσίασαν στο α’ εξάμηνο και της επίσπευσης των έργων παραχώρησης.

Αξιόλογες κλαδικές επιδόσεις παρατηρούνται και στο λιανικό εμπόριο (+11%) καθώς και στις ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων (+43%) που συνδέονται με την τουριστική αγορά.

Η λειτουργική κερδοφορία είναι αυξημένη κατά 14,3% αντανακλώντας βελτίωση στα οργανικά περιθώρια τα οποία διαμορφώθηκαν σε 13,59% (από 11,69% πέρυσι) εμφανίζοντας το υψηλότερο ποσοστό που έχει παρατηρηθεί σε επίπεδο χρήσης από το 2007. Η βελτίωση στα λειτουργικά περιθώρια έχει καλύψει πάνω από το μισό των απωλειών από το καταγεγραμμένο εύρος διακύμανσης των λειτουργικών περιθωρίων, από την περίοδο εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων (3,8% – 17,9%).

Πρωταγωνιστές

Στους δυνατούς ισολογισμούς που εξέπληξαν ευχάριστα την αγορά συγκαταλέγονται οι FFGroup, Motor-oil, Coca-Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Ελληνικά Πετρέλαια, τόσο για το ύψος της κερδοφορίας όσο και για τις ταμειακές ροές.

Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινήθηκε η κερδοφορία του ΟΤΕ, μετά από εταιρικούς μετασχηματισμούς του ΟΠΑΠ, επηρεασμένη από την αύξηση του φόρου μικτών κερδών, ενώ η Καρέλιας συνέχισε την ανοδική της πορεία σε όλες τις γραμμές των κερδών της.

Οι τρεις εταιρίες από το χώρο των ανανεώσιμων πηγών Άνεμος, Τέρνα Ενεργειακή και Envitec είχαν ισχυρό δ’ τρίμηνο ανεβάζοντας αισθητά την κερδοφορία τους.

Αντίστοιχα Aegean air, Πλαίσιο και Intralot είχαν καλύτερο τελείωμα της χρονιάς.

Σε μεσαίου μεγέθους εταιρίες ξεχωρίζουν για την ποιοτική και δυναμική εικόνα τους, τα αποτελέσματα των Σαράντη, Πλαστικά Θράκης, Quest -επηρεασμένα από έκτακτα-, Ευρωπαϊκή Πίστη και Autohellas. Στις μικρότερες κατηγορίες ξεχώρισαν οι εταιρίες MLS, Elton, Κανάκης, Καράτζης, Flexopack, Κυριακίδης, Κρι-Κρι, Πετρόπουλος, Κλουκίνας, Νάκας, AS Company και Ιασώ.

Χαμηλότερα των προσδοκιών αποτελέσματα παρουσίασαν ακόμα εταιρίες που επηρεάστηκαν από έκτακτους παράγοντες, όπως οι ΑΒΑΞ, MIG και Ελλάκτωρ.

Αρνητικά μεγέθη ή κατώτερα των προσδοκιών ανακοινώθηκαν από Frigoglass, Forthnet, Euromedica, Καραμολέγκος, Creta Farm, Ελγέκα, Κρεκα, Βιοτέρ, Ακρίτας και Σπύρου.