Πρόστιμα 25.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμων ύψους 25.000 ευρώ. Συγκεκριμένα αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη για παράβαση του άρθρου 7 του ν.3340/2005 κατά την κατάρτιση στο Χρηματιστήριο Αθηνών συναλλαγών επί των μετοχών της εταιρείας «Alapis Α.Β.Ε.Ε», που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 09.08.2010 έως 18.01.2011.

Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στον Κωνσταντίνο Πέτσιο, υπό την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας «Spider Πέτσιος & ΥΙΟΙ A.E.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3016/2002, κατά την περίοδο 2012 και 2013.