Κρίσεις στρατού 2020: Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων 2020

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2020-2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 88/Σ.4/2020 απόφασή του:

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών:

(1)    Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κοχλιού Ξενοφώντα του Γεωργίου ΑΜ:47395
(2)    Πυροβολικού Χανιώτη Αλεξάνδρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47820
(3)    Πεζικού Μαρίνη Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:47938
(4)    Πεζικού Καλού Ανδρέα του Βασιλείου ΑΜ:47950
(5)    Πυροβολικού Αθανασούλια Λάμπρου του Ζήσιμου ΑΜ:48459
(6)    Πεζικού Αθανασίου  Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:48480
(7)    Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αστρίνη Θεοχάρη του Λάμπρου ΑΜ:48483
(8)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλου Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:48484
(9)    Πυροβολικού Μιχαλάκη Παναγιώτη του Βύρωνα ΑΜ:48506
(10)    Πεζικού Μωραΐτη Γεωργίου του Στυλιανού     ΑΜ:48521
(11)    Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Ευστρατίου Κλέαρχου του Ναπολέοντα ΑΜ:48522
(12)    Πυροβολικού Οικονόμου Θεοφάνη του Γεωργίου     ΑΜ:48540
(13)    Πεζικού Πατέλη Αντωνίου του Φωτίου ΑΜ:48550
(14)    Πεζικού Σιώμη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:48556
(15)    Πεζικού Λούβρου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:48575
(16)    Πυροβολικού Μπαντή Αθανασίου του Δημοσθένη ΑΜ:48615
(17)    Πεζικού Τσαγκαρόπουλου Σταματίου του Γεωργίου ΑΜ:48630
(18)    Μηχανικού Αγαλόπουλου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:49010
(19)    Πεζικού Σπύρου Δημητρίου του Θεοφίλου ΑΜ:49016
(20)    Πυροβολικού Ζάρα Ιωάννη του Βάιου ΑΜ:49026
(21)    Μηχανικού Τσαβδαρίδη Αλεξάνδρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49071
(22)    Διαβιβάσεων Κόμη Ιακώβου του Γεωργίου ΑΜ:49083
(23)    Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καρλάφτη Αναργύρου του Ηλία ΑΜ:49084
(24)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Πετρόπουλου Σωτηρίου του Ευσταθίου ΑΜ:49134
Μη διατηρητέων Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων:

(1)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Πλούμη Περικλή του Ευθυμίου ΑΜ:46350
(2)    Διαβιβάσεων Δραμουντάνη Παναγιώτη του Σάββα ΑΜ:46846
(3)    Πεζικού Χατζηαθανασίου Ευσταθίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47431
(4)    Πεζικού Σπυρίδη Ιωάννη του Παύλου ΑΜ:47915
(5)    Πεζικού Πυρομάγλου Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:49122

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους:

(1)    Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Ζαφόλια Αθανασίου του Αγησιλάου ΑΜ:45627
(2)    Πεζικού Κουράση Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46248
(3)    Πυροβολικού Καλογιάννη Χρήστου του  Νικολάου ΑΜ:46735

Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Συνταγματάρχη Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κεχαγιά Δημητρίου του Στυλιανού ΑΜ:49033, ο οποίος διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης του.

Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι Συνταγματάρχες Εκτός Οργανικών Θέσεων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2020-2021, ως μη διατηρητέοι:

α.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Πλούμης Περικλής του Ευθυμίου ΑΜ:46350
β.    Διαβιβάσεων Δραμουντάνης Παναγιώτης του Σάββα ΑΜ:46846
γ.    Πεζικού Χατζηαθανασίου Ευστάθιος του Σπυρίδωνα ΑΜ:47431
δ.    Πεζικού Σπυρίδης Ιωάννης του Παύλου ΑΜ:47915
ε.    Πεζικού Πυρομάγλου Χρήστος του Νικολάου ΑΜ:49122