Λατινικοί Αριθμοί (Latin Numbers)

Δείτε στο τέλος του άρθρου χρήσιμες πληροφορίες για τους λατινικούς αριθμούς.
Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, 00:12

ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  (Roman Numerals)
I 1
II 2
III 3
IV 4
V 5
VI 6
VII 7
VIII 8
IX 9
X 10
XI 11
XII 12
XIII 13
XIV 14
XV 15
XVI 16
XVII 17
XVIII 18
XIX 19
XX 20
XXI 21
XXII 22
XXIII 23
XXIV 24
XXV 25
XXVI 26
XXVII 27
XXVIII 28
XXIX 29
XXX 30
XXXI 31
XXXII 32
XXXIII 33
XXXIV 34
XXXV 35
XXXVI 36
XXXVII 37
XXXVIII 38
XXXIX 39
XL 40
XLI 41
XLII 42
XLIII 43
XLIV 44
XLV 45
XLVI 46
XLVII 47
XLVIII 48
XLIX 49
L 50
LI 51
LII 52
LIII 53
LIV 54
LV 55
LVI 56
LVII 57
LVIII 58
LIX 59
LX 60
LXI 61
LXII 62
LXIII 63
LXIV 64
LXV 65
LXVI 66
LXVII 67
LXVIII 68
LXIX 69
LXX 70
LXXI 71
LXXII 72
LXXIII 73
LXXIV 74
LXXV 75
LXXVI 76
LXXVII 77
LXXVIII 78
LXXIX 79
LXXX 80
LXXXI 81
LXXXII 82
LXXXIII 83
LXXXIV 84
LXXXV 85
LXXXVI 86
LXXXVII 87
LXXXVIII 88
LXXXIX 89
XC 90
XCI 91
XCII 92
XCIII 93
XCIV 94
XCV 95
XCVI 96
XCVII 97
XCVIII 98
XCIX 99
C 100
CC 200
CCC 300
CD 400
D 500
DC 600
DCC 700
DCCC 800
CM 900
M 1.000
MM 2.000
MMM 3.000
IV 4.000
V 5.000
VI 6.000
VII 7.000
VIII 8.000
IX 9.000
X 10.000
XI 11.000
XX 20.000
XXX 30.000
XL 40.000
L 50.000
LX 60.000
LXX 70.000
LXXX 80.000
XC 90.000
C 100.000
M 1.000.000


Λατινικοί Αριθμοί – Βασικές πληροφορίες

Το Ρωμαϊκό σύστημα αναπαράστασης αριθμών, που χρησιμοποιείται ακόμη και στις μέρες μας, είναι ένα σύστημα που απεικονίζει τους αριθμούς με συνδυασμούς γραμμάτων του λατινικού αλφάβητου που ανάλογα με τη διάταξη τους , προστίθενται ή αφαιρούνται. Οι δέκα πρώτοι αριθμοί στο ρωμαϊκό σύστημα αναπαράστασης αριθμών είναι :
I=1, II=2, III=3, IV=4, V=5, VI=6, VII=7, VIII=8 , IX=9 και Χ=10

Ένας μικρότερος αριθμός μπροστά από έναν μεγαλύτερο αριθμό σημαίνει αφαίρεση, όλα τα άλλα σημαίνει προσθήκη. Για παράδειγμα, IV σημαίνει 4, VI σημαίνει 6.

Δεν θα βάζετε περισσότερους από έναν μικρότερους αριθμούς μπροστά σε μεγαλύτερο αριθμό για να αφαιρέσετε. Για παράδειγμα, το IIV δεν θα σήμαινε 3.

Πρέπει να χωρίζετε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες ως ξεχωριστά αντικείμενα. Αυτό σημαίνει ότι το 99 είναι XCIX, 90 + 9, αλλά ποτέ δεν πρέπει να γραφτεί ως IC. Ομοίως, το 999 δεν μπορεί να είναι IM και το 1999 δεν μπορεί να γραφτεί ως MIM.

Μερικές φορές θα δείτε έναν αριθμό με μια γραμμή πάνω από αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολλαπλασιαστεί επί 1000. Ο λατινικός αριθμός V με μια γραμμή πάνω V αντιστοιχεί με το 5000 στα αραβικά ψηφία.

Όταν έχουμε δύο ή τρία ίδια γράμματα στη σειρά τότε οι αξίες των γραμμάτων προστίθενται: II=2, CC=200, III=3, XXX=30,.

Όταν έχουμε δύο γράμματα στη σειρά, και το γράμμα που βρίσκεται στα δεξιά είναι μικρότερης αξίας από το γράμμα που βρίσκεται αριστερά τότε προστίθενται οι αξίες των γραμμάτων: VI=6, XI=11, DC=600, XV=15

Όταν έχουμε δύο γράμματα στη σειρά και το γράμμα που βρίσκεται στα δεξιά είναι μεγαλύτερης αξίας ή το γράμμα στα αριστερά μικρότερης αξίας τότε αφαιρούνται: IV=4, IX=9, CD=400.

Τα σύμβολα I, X, C και Μ μπορούν να επαναληφθούν διαδοχικά μέχρι τρεις φορές. Κατ’ εξαίρεση στα καντράν ρολογιών συχνά υπάρχει και η αναπαράσταση IIII που αντιστοιχεί στον αριθμό 4.

Τα σύμβολα V, L και D δεν μπορούν να επαναληφθούν.
Τo σύμβολο I μπορεί να αφαιρεθεί μόνο από τα σύμβολα V και X.
Τo σύμβολο X μπορεί να αφαιρεθεί μόνο από τα σύμβολα L και C.
Τo σύμβολο C μπορεί να αφαιρεθεί μόνο από τα σύμβολα D και M.
Τα σύμβολα V , L και M δεν αφαιρούνται ποτέ.

Το δεκαδικό ψηφίο 0 και ο αριθμός “0” δεν αναπαρίστανται και δεν υπάρχουν στους λατινικούς αριθμούς.

Το I είναι το νούμερο 1. Το ΙΙ είναι το 2, το ΙΙΙ είναι 3. Σπάνια βλέπετε IIII ως 4, δεδομένου ότι το IV μπορεί επίσης να σημαίνει 4, συν του ότι είναι συντομότερο για να γραφτεί.
Το V είναι ο αριθμός 5. IV είναι το 4, VI είναι το 6, VII είναι το 7, VIII είναι το 8.
X είναι ο αριθμός 10. IX είναι το 9, XI είναι το 11, κλπ.
L είναι ο αριθμός 50. XL είναι το 40.
C είναι ο αριθμός 100. Σκεφτείτε τον αιώνα που έχει εκατό χρόνια. Το C είναι σύντομο από τη λατινική λέξη Centum, αλλά αυτό δεν είναι πολύ εύκολο για να το θυμηθούμε.
D είναι ο αριθμός 500.
M είναι ο αριθμός 1000.