ΑΑΔΕ: Οριακή αύξηση στα φορολογικά έσοδα το 2017

Στα 47,563 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2017 τα συνολικά φορολογικά έσοδα του δημοσίου παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,09% συγκριτικά με το 2016. Το ύψος των εσόδων από άμεσους φόρους μειώθηκε κατά 5,57% στα 20,62 δισ. ευρώ έναντι 21,84 δισ. ευρώ το 2016. Τα έσοδα από έμμεσους φόρους εμφάνισαν αύξηση 4,92% και διαμορφώθηκαν στα 26,94 δισ. ευρώ έναντι 25,68 δισ. ευρώ το 2016.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση για την διακύμανση και εξέλιξη των φορολογικών εσόδων του 2017 που συνέταξε και έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ άλλων από την έκθεση προκύπτουν τα ακόλουθα για το 2017:

-Μειώθηκαν κατά 3,04% τα έσοδα από τους φόρους στο εισόδημα και διαμορφώθηκαν στα 1,97 δισ. ευρώ.

– Μειώθηκαν κατά 9,71% τα έσοδα από τους φόρους στην περιουσία και διαμορφώθηκαν στα 3,25 δισ. ευρώ

– Αυξήθηκαν κατά 9,34% τα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών εσόδων στα 1,93 δισ. ευρώ

– Αυξήθηκαν κατά 31,89% τα έσοδα από φόρους και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και διαμορφώθηκαν στα 156,12 εκατ. ευρώ.

– Εσοδα ύψους 90,43 εκατ. ευρώ προήλθαν από τον φόρο κατανάλωσης στον εγχώριο και εισαγόμενο καφέ.

– Εσοδα ύψους 6,51 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν από τη φορολογία στο ηλεκτρονικό τσιγάρο.

– Εσοδα ύψους 22,01 εκατ. ευρώ προήλθαν από το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση (στο διάστημα του τελευταίου πενταμήνου του 2016 έως και το τέλος του 2017).

– Εσοδα 194,13 εκατ. ευρώ προήλθαν από την αύξηση του ΕΦΚ στη μπύρα (β΄εξάμηνο 2016 έως και το τέλος του 2017)