Σύγχυση για τις εισφορές 2018 ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ

Σε πλήρη σύγχυση εξακολουθούν να βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς δεν έχουν προχωρήσει οι συμψηφισμοί των εισφορών που έχουν καταβάλει. Ο ΕΦΚΑ θα υπολογίζει τις εισφορές επί του τζίρου, δηλαδή με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα + τις εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί και θα υπάρξει μια έκπτωση 15% (δηλαδή το 85% των εισφορών).

Πάντως ο ΕΦΚΑ δια μέσου του υποδιοικητή του Δημήτρη Τσακίρη τονίζει ότι οι εισφορές του 1ου εξαμήνου 2018 θα υπολογιστούν με βάση τα εισοδήματα του 2016. «Θα πληρώσει ο ασφαλισμένος εισφορές επί του 85% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματός στο οποίο προστίθεται και οι ασφαλιστικές εισφορές που πλήρωσε το έτος 2017. Ο συντελεστής 85% θα πάει και το έτος 2019» δήλωσε το Σάββατο 3-2-2018 ο κ. Τσακίρης.

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2018 θα αναρτηθούν οι εκκαθαριστικές εισφορές του 2017. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστροφή (συμψηφισμός) των εισφορών δεν θα είναι εύκολη διαδικασία καθώς θα προηγείται έλεγχος του ασφαλιστικού ιστορικού του ασφαλισμένου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχει παλαιότερες οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση πάντως που κάποιος έχει μεγαλύτερα εισοδήματα το 2016 από το 2015, η νέα του οφειλή θα πληρωθεί σε δόσεις με το αριθμό τους όμως να μην έχει μέχρι στιγμής προσδιοριστεί.