Ξεκίνησε η υποβολή φορολογικής δήλωσης 2022

Σε λειτουργία τέθηκε από το απόγευμα της Τετάρτης 31 Μαρτίου 2022 η εφαρμογή υποβολής φορολογικής δήλωσης 2022 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021, στη διαδικτυακή σελίδα της ΑΑΔΕ στο TAXISnet. [Επιλέξτε το link στο τέλος του άρθρου για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2022].

Ειδικότερα, διαθέσιμη από η εφαρμογή στο Taxisnet για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τα φυσικά πρόσωπα (Ε1-Ε2- Ε3) για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021.

Στην εφαρμογή αυτή (https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3) οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 (για εισοδήματα που απέκτησαν το 2020), συνυποβάλλοντας, εάν υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Μπορείτε επίσης να δείτε και να εκτυπώσετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός σας και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.

 

 • Από την Υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο Ε1, αφού προηγηθούν τα έντυπα Ε2 και Ε3 τα οποία συνυποβάλλονται, όταν αυτά απαιτούνται.
 • Σχετικά με το έντυπο Ε3 επισημαίνονται:
  1 Εφόσον η σύζυγος ασκεί οικονομική δραστηριότητα η υποβολή του εντύπου γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών της.
  2 Εφόσον το έντυπο συμπληρώνεται υποχρεωτικά από λογιστή, φοροτεχνικό, υποβάλλεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του.
 • Επισημαίνεται ότι έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αρχική ή τροποποιητική δήλωση ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής.
 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε και αν είναι αναγκαίο να εκτυπώσετε:
  1 τις Δηλώσεις Ε1 και τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Φόρου Εισοδήματος για τα οικ. έτη 2003 έως και 2013, την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για το οικ. έτος 2014 και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για τα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής.
  2 τα Έντυπα Ε2 & Ε3 που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά για τα οικ. έτη 2006 έως 2014 και για τα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής.
 • Οι εκτυπώσεις των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ακριβή αντίγραφα, όταν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων (ΦΕΚ 163Β/13-2-2006).

Οι φορολογούμενοι με την είσοδό τους στην εφαρμογή θα πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ. Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).

Υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έχουν περίπου 6,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, θα έχουν τον χρόνο να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως και το καλοκαίρι.

Να σημειωθεί ότι και εφέτος παραμένει παγωμένη η εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα από μισθούς του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα και μερίσματα, αλλά και η πλήρης επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης και του μέτρου των ηλεκτρονικών αποδείξεων για όλους τους φορολογούμενους.

Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μπορεί να πληρωθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου και η τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν φέτος:

– Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

– Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

– Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.

– Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων.

– Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος ή ο δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, ή δικαστικός εκκαθάρισης κληρονομιάς, αντίστοιχα.

– Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

– Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

Κατά την υποβολή του εντύπου Ε1 γίνονται έλεγχοι ορθής συμπλήρωσης κωδικών – ποσών. Σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης εμφανίζονται κόκκινες ενδείξεις στους αντίστοιχους πίνακες και κωδικούς της δήλωσης. Αφού συμβουλευθείτε την περιγραφή των λαθών στον πίνακα μηνυμάτων, μπορείτε να διορθώσετε τα λανθασμένα στοιχεία και να υποβάλετε Οριστικά τη δήλωσή σας.

Για τη ορθότερη λειτουργία της Υπηρεσίας προτείνεται, ο υπολογιστής του ενδιαφερομένου, να διαθέτει:

 • Internet Explorer έκδοσης 6 και άνω,
 • Ανάλυση οθόνης 800 x 600 με 65 χιλιάδες χρώματα και άνω
 • Adobe Acrobat Reader

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν πρέπει να υποβάλετε ταυτόχρονα πολλές δηλώσεις (ανοίγοντας παράλληλα 2 ή περισσότερα παράθυρα του browser).

https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3