ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο, πτώση στη μεταποίηση

Αύξηση 1,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Μάρτιο του 2018, ενώ πτωτικά κατά επίσης 1,1% κινήθηκε η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,1% τον Μάρτιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2017, έναντι αύξησης 10,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 με το 2016.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

*Κατά 15% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.

2. Από τη μείωση:

*Κατά 10,2% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων.

*Κατά 1,1% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις στην παραγωγή καπνού (44,9%), κλωστοϋφαντουργικών υλών (13,2%), ξύλου και φελλού (11,6%) και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (16,1%).

*Κατά 2,2% του δείκτη παροχής νερού.

Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 παρουσίασε μείωση 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη το 2017. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Μάρτιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2018.