Eurobank: Αύξηση 29,6% των καθαρών κερδών, στα 172 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Αύξηση κατά 6,1% σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank το τρίτο τρίμηνο 2018 και ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ. Συνολικά στο εννεάμηνο, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 172 εκατ. ευρώ και ήταν υψηλότερα κατά 29,6% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Σε δηλώσεις του, με αφορμή την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Eurobank, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Φωκίων Καραβίας επισήμανε ότι «η Eurobank παρέμεινε το τρίτο τρίμηνο του έτους σε σταθερή τροχιά επίτευξης όλων των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα και εξωγενείς προκλήσεις».

«Η σταθερή κερδοφορία, η εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και η ενίσχυση των διεθνών δραστηριοτήτων μας, υποστηρίζουν τις επιδόσεις της τράπεζας. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και 172 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, χάρη στα ισχυρά οργανικά κέρδη προ προβλέψεων συμπεριλαμβανομένου και του μειωμένου λειτουργικού κόστος. Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις με εκταμιεύσεις που θα ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ το 2018. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνέχισαν να επιτυγχάνουν σημαντικές επιδόσεις, προσθέτοντας 113 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο στα καθαρά κέρδη μας, σημειώνοντας αύξηση 17% σε ετήσια βάση. Η εξυπηρέτηση των πελατών μας στην ευρύτερη περιοχή αποτελεί δέσμευσή μας και η πρόσφατη συμφωνία εξαγοράς της PBB στη Βουλγαρία θα εδραιώσει τη θυγατρική μας Postbank στην 3η θέση στην τοπική αγορά. Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε στις βασικές μας αγορές ως περιφερειακός τραπεζικός όμιλος», ανέφερε ο Φωκίωνας Καραβίας.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των NPEs ο κ. Καραβίας είπε ότι «παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα, μαζί με την ανάπτυξη των εργασιών μας. Έχουμε εκπληρώσει όλους τους στόχους που είχαν τεθεί σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και πρόσφατα υποβάλαμε ένα νέο σχέδιο για την περίοδο 2019-2021, το οποίο προβλέπει εμπροσθοβαρή μείωση των NPEs, με στόχο ένα δείκτη NPEs σε επίπεδο ομίλου περίπου στο 15% στο τέλος της περιόδου. Ο δείκτης NPEs έπεσε για πρώτη φορά κάτω από 40%, στο 39%, μειωμένος κατά 170 μονάδες βάσης στο τρίμηνο και κατά 570 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε την πώληση ενός χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ και ξεκινήσαμε την πρώτη τιτλοποίηση NPEs στην Ελλάδα, που αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019»
«Βασιζόμενη στα ισχυρά οργανικά έσοδα, την συνεχιζόμενη κερδοφορία και ένα ρεαλιστικό σχέδιο αντιμετώπισης των NPEs, η Eurobank είναι σε θέση να υποστηρίξει την ανάπτυξη σε όλες τις οικονομίες όπου δραστηριοποιείται», τόνισε επίσης ο Φ.Καραβίας.

Βασικά στοιχεία γ’ τριμήνου

– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 0,8% το γ’ τρίμηνο (214 εκατ.) και 1,1% το Εννεάμηνο 2018 (627 εκατ). Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,4% σε τριμηνιαία βάση (255 εκατ.) και 1,5% σε ετήσια βάση (731 εκατ. ευρώ).

– Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος και διαμορφώθηκε σε -110 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο και -519 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018. Λαμβανομένης υπόψη της πώλησης χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ, ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 170 μονάδες βάσης έναντι του β’ τριμήνου 2018 και διαμορφώθηκε για 1η φορά κάτω από 40% σε 39,0%. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 1,3δισ. το γ’ τρίμηνο και 2,4 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2018 και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 53,7%.

– Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 176 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2018 και αντιστοιχούσαν σε 196 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

-Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη  να αυξάνονται κατά 1,2% τογ’ τρίμηνο (40 εκατ. ευρώ) και 17% το εννεάμηνο 2018 (113 εκατ.). Με την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, η Eurobank ενισχύει σημαντικά τη θέση της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς άνω του 10%, κατέχοντας την 3η θέση βάσει συνολικών δανείων.

-O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,6% επί του σταθμισμένου ενεργητικού και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 17,1% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 11,7%.

-Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανέρχεται σε 1,2 δισ. και είναι χαμηλότερη κατά 6,7 δισ. ευρώ έναντι του Δεκεμβρίου 2017.

-Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,7 δισ. ευρω το γ’ τρίμηνο και 3 δισ. το εννεάμηνο 2018. Σε επίπεδο ομίλου, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,2 δισ. και 3,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 95,5%, από 99,3% το γ’ τρίμηνο 2018.