Κατά 12,7% ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο 2018

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιανουάριο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 12,7% έναντι αύξησης 27,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη Βιομηχανία του Ιανουαρίου 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, παρουσίασε μείωση 7,2%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Αύξηση 16,1% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.
• Αύξηση 12,6% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών.

2. Από τις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Αύξηση 7,3% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς.
• Αύξηση 19,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.