Πλήρης σύνταξη στη χήρα του πιλότου Γιώργου Μπαλταδώρου

«Για τους πεσόντες στο καθήκον η σύνταξη ορίζεται στο άρθρο. 4 του Ν. 4387/2016, που προβλέπει χορήγηση πλήρους σύνταξης στην οικογένεια του πεσόντος» διευκρινίζει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, μέσω μηνύματός του στο twitter.

«Ντροπή στους τυμβωρύχους, δήθεν ευαίσθητους πατριώτες. Χειρότεροι από τους αντιπάλους της χώρας, όσοι μιλούν για σύνταξη 400 ευρώ» προσθέτει ο κ. Πετρόπουλος.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες από το Υπουργείου Αμύνης, η 39χρονη χήρα του πιλότου του Μιράζ 2000, Γιώργου Μπαλταδώρου, θα λάβει τα 9/10 της σύνταξης πτεράρχου.

Επισυνάπτεται σχετικό απαντητικό έγγραφο από τις 20-04-2017 του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου, με αφορμή αντίστοιχο συμβάν.

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 10110
ΤΗΛ: 210. 3368322-323-324
FAX: 210.3368131
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Μεσογείων 227-231
Τ.Κ. 15451
ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ. πρωτ. Φ. 846/35/32067/Σ. 6311/20-4-2017/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.

1. Στο με αριθμό 4 άρθρο του ν. 4387/2016 αναφέρονται αποκλειστικά οι περιπτώσεις των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών που υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ρητή διάταξη της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου εξαιρούνται του συνόλου των διατάξεων του νόμου 4387/2016 (συνεπώς και εκείνες του άρθρου 12 που αναφέρονται στη σύνταξη λόγω θανάτου) πρόσωπα που «δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 169/2007, σε συνδυασμό και με αυτές του Π.δ. 168/2007.

Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και οι συντάξεις τους κανονίζονται με βάση τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και καταβάλλονται από το Δημόσιο. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάστηκε ή μεταβιβάζεται η σύνταξη των υπαγόμενων σε αυτές προσώπων».

Συνεπώς, δεν απαιτείται νέα νομοθετική διάταξη καθώς ήδη στον νόμο 4387/2016 προβλέπεται η εξαίρεση για τις οικογένειες των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων των οποίων ο θάνατος επήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις π.δ. του 169/2007.

2. Για τα λοιπά θέματα που αναφέρονται, ως τα σχετικά στο έγγραφό σας, θα ορίσουμε συνάντηση με την μέριμνα να
συμμετάσχουν αρμόδια στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την επίλυση αυτών.

Ο Υφυπουργός

Αναστάσιος Πετρόπουλος