ΙΟΒΕ: Βελτίωση επιχειρηματικών προσδοκιών στην βιομηχανία τον Φεβρουάριο 2018

Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στην βιομηχανία σημειώθηκε τον Φεβρουάριο με τον δείκτη να κινείται στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων δέκα ετών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Η εξέλιξη αυτή υποστηρίζει και τη συνολικότερη βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην οικονομία καθώς σε αρκετούς κλάδους καταγράφεται συγκρατημένη αισιοδοξία και συνδέεται με τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφονται στην οικονομία από το 2017, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, έστω και αν δεν σημειώθηκε εκταμίευση της αντίστοιχης δόσης, η νέα δοκιμαστική έξοδος στις αγορές, η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης μέσω ομολογιακών δανείων σε σημαντικές επιχειρήσεις αλλά και η αποπληρωμή μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου δημιουργούν συνθήκες σταθερότητας στην οικονομία και προσδοκιών ανάκαμψης, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό τομέα. Άλλωστε η γενικότερη έναρξη της συζήτησης για την έξοδο από το πρόγραμμα επαναφέρει συνθήκες σχετικής ομαλότητας, παρά το γεγονός ότι οι ακριβείς παράμετροι αυτής της εξόδου δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Ειδικά για τη βιομηχανία θα πρέπει να συνυπολογιστεί η ενίσχυση του διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο ευνοεί τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και διαχέεται στους σχετιζόμενους με αυτές κλάδους. Μάλιστα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των χωρών του κόσμου βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, φαινόμενο που αναφέρεται και ως «συγχρονισμένη παγκόσμια ανάπτυξη». Η ενισχυμένη ζήτηση και η διαρκής ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου αποτελεί άλλωστε ένα «κοινό παρονομαστή» της ταχύτερης μεγέθυνσης των αναπτυσσόμενων οικονομιών και ευνοεί και την εγχώρια Βιομηχανία.